הרב יוסי גמליאל: תורתו של לוינס

תורתו של לוינס 13: "ארץ מובטחת או מותרת" - טריטוריה ואדמה במשנת לוינס, שיעור שלישי

הרב יוסי גמליאל • ט' שבט תשע"ט
בשיעור זה עקבנו אחרי לוינס הבוחן את תפקידם של יהושע וכלב בהתנגדות למרגלים, ומפנה את הזרקור לכלב ש"עשוי היה להתפתות" ובסופו של דבר בחר בכניסה לארץ. ...

תורתו של לוינס 14: "היהדות והנשי" - על ממד הנשי במשנתו של לוינס, שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • ט"ז שבט תשע"ט
עיינו במסה "היהדות והנשי" (מתוך "חירות קשה") בה מציע לוינס תיאור פנומנולוגי של האשה ושל הנשי העולה ממקורות היהדות. בחנו את דבריו לאור תיאוריות פמינ...

תורתו של לוינס 15: "והבורא יצר את האשה" - על ממד הנשי במשנתו של לוינס, שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • כ"ג שבט תשע"ט
למדנו את הקריאה התלמודית של לוינס העוסקת בבריאת האשה. ראינו כי לוינס מנסה להעמיד את הנשי כמימוש וביטוי לקרע ופיצול הקיים בעצמו של האנושי.

תורתו של לוינס 16: "כשאני לעצמי מה אני" - על ממד הנשי במשנתו של לוינס, שיעור סיכום

הרב יוסי גמליאל • ל' שבט תשע"ט
עסקנו בקריאה תלמודית מאוחרת של לוינס העוסקת במושג האני ובתפיסת העצמי, דרך סוגיא במס' חולין הדורשת את התפיסה העצמית של אברהם "ואנכי עפר ואפר". חיברנ...

תורתו של לוינס 17: "חילון וביטול הכישוף", שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • ז' אדר א' תשע"ט
לוינס קורא בסוגיות הכישוף במסכת סנהדרין דיון עמוק באופיו של הקדושה ומרחב הקודש, ומצביע על אזור הדמדומים שלהם: הכישוף, אחיזת העיניים והשרלטנות. לוינ...

תורתו של לוינס 18: "חילון וביטול הכישוף", שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • י"ד אדר א' תשע"ט
הרחבנו את העיסוק בטקסטים של לוינס המבדלים את היהדות, לדעתו, מרוחניות אלימה הקשורה לעולם הכישוף, והעמקנו במושג החילון שהוא מציע, ובאפשרויות אחרות לה...

תורתו של לוינס 19: "יהדות ומהפכה", שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • כ"ח אדר א' תשע"ט
לוינס מוטרד ממהפכת מאי 1968 (מרד הסטודנטים), ובעקבותיה - וכסוג של ביקורת ותגובת נגד כלפיה - קורא את הסוגיות בתחילת הפרק השביעי במס' ב"מ על ההגבלים ...

תורתו של לוינס 20: "יהדות ומהפכה", שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • ז' אדר ב' תשע"ט
המשכנו את העיון בקריאה העוסקת בפתיחת הפרק השביעי במס' ב"מ, והפעם עקבנו אחר לוינס העוקב אחרי ר' אלעזר בנו של רשב"י, הנאלץ לשתף פעולה עם השלטון ולתפק...

תורתו של לוינס 21: לוינס ומגילת אסתר

הרב יוסי גמליאל • י"ב אדר ב' תשע"ט
עסקנו בקטעים שונים מתוך הקריאות התלמודיות העוסקים ביחסו של לוינס לסיפור מגילת אסתר ולסודו של פורים

תורתו של לוינס 22: הנעורים של ישראל, שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • כ"א אדר ב' תשע"ט
לוינס עוסק בדמותו של הנזיר דרך אגדות מסכת נזיר ובוחן את הפנומן הנזירי ואת האתוס האנושי שהוא מציע

תורתו של לוינס 23: הנעורים של ישראל, שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • כ"ו אדר ב' תשע"ט
לוינס ממשיך לעסוק במושג הנעורים דרך דמותו של הנזיר ומפתח את העוצמה הנעורית הטמונה בחוסר תשומת הלב העצמית, האנטי-נרקסיזם שהוא המפתח לנעורים "ישראליים"

תורתו של לוינס 24: "חוק שן תחת שן"

הרב יוסי גמליאל • ט' אייר תשע"ט
עסקנו במאמר מתוך "חירות קשה" שבו לוינס נדרש לשאלת טיבם של פסוקי עין תחת עין. הידרשותו של לוינס הינה חלק משאלה "מערבית" ארוכת שנים, החל מכתבי הנצרו...