הרב יוסי גמליאל: תורתו של לוינס

תורתו של לוינס 25: רצון השמיים וכוחם של בני האדם, שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • ט"ז אייר תשע"ט
לוינס עסוק בסוגיית חייבי כרת שלקו הנפטרין מכרת, ותוך כדי כך שואל את שאלת היכולת "לפקח ולהעניש". באופן מפתיע לוינס מאיר פנים ל"כאב המעורר" של המלקו...

תורתו של לוינס 26: רצון השמיים וכוחם של בני האדם, שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • כ"ג אייר תשע"ט
בהמשך לסוגיית המלקות לוינס עוסק בשאלת רב יוסף "מאן סליק לעילא" (מי עלה לשמיים ואישר לנו את פסק ההלכה שלנו). לוינס מזהה בסוגיא מתח של א-לוקי ואנושי...

תורתו של לוינס 27: ערי המקלט

הרב יוסי גמליאל • א' סיון תשע"ט
לוינס עוסק בסוגיא ממסכת מכות המתארת את אופייה ופרטיה של עיר המקלט. לוינס רואה בעיר המקלט דימוי מייצג לאורבניות בעצמה, מעין "מיקרו-עיר", ותוהה האם ה...

תורתו של לוינס 28: הברית

הרב יוסי גמליאל • ח' סיון תשע"ט
לוינס עוסק בסוגיא ממסכת סוטה המציגה משחק הכפלות תנאי אודות מספר הבריתות שנכרתו על התורה בין הקב"ה לעם ישראל. לוינס נצמד לביטויים המדרשיים ודרכם מנס...

תורתו של לוינס 29: מי משחק אחרון

הרב יוסי גמליאל • כ"ב סיון תשע"ט
לוינס מקשיב לדיונם של חכמים במסכת יומא מי תהיה האימפריה העולמית שתנצח במשחקי המלחמה ההיסטוריים. בהקשבתו לשיחה זו לוינס ממפה את טיב השיח החכמי על הג...

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435