מחשבה – שיעורים שונים

הרהורים על הציונות של הרב שג"ר

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט
שיעור שהועבר בישיבת פתח תקווה על האבלות והציונות במשנת הרב שג"ר.

מאמר "דעת אלוקים" לדורנו

הרב נעם סמט • 

דרוש בענין הכפירה

אודיה צוריאלי • 

עשה רצונך כרצונו

גדעון דוקוב • 
על רצון בעבודת ה'

אהבה רבה

איתן אברמוביץ • תשע"ד
התבוננות בעקבות מורה נבוכים - הרב שג"ר על אהבה ה' של הרמב"ם ויחסו לגוף וליצר

וידוי בשפת הלב

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד
הרהורים על כשלים וסיכויים בעקבות 'נגיעות בשפת הלב', מתוך ערב עיון והתעוררות שקיימה הישיבה בירושלים.

חטאים משנים קדמוניות

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ג
שיעור 3- חטא הלבנה.

חטאים משנים קדמוניות

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ג
מספר שיעורים לימי אלול העוסקים בחטאים "מיתיים" בראי המדרשים. שיעור 2- חטא הארץ ומשמעותו.

תורה חדשה: הרב שג"ר והראי"ה

הרב חיים וידל • תשע"ג
שיעור מתוך היארצייט השישי לרב שג"ר.

הרב שג"ר- בין 'מסורתיות' לעידן החדש

הרב אלחנן ניר • תשע"ג
שיעור מתוך היארצייט השישי לרב שג"ר.

על תרגום התורה וגבולותיו

הרב נעם סמט • תשע"ג
שיעור מתוך היארצייט השישי לרב שג"ר.

הביטחון בקב"ה לפי הרב שג"ר

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב
הרב שג"ר על ביטחון בה' – דו שיח עם ר' הלל מפאריטש ועם ר' נחמן. מתוך יום העיון 'הברית - בעקבות הרב שג"ר. תאריך כד' סיוון.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435