מחשבה – שיעורים שונים

יהודיות ואנטישמיות - חלק 1

הרב שג"ר • 
בעקבות מאמר של א.ב יהושע. מחשבות על זהות יהודית בעת הזאת

אהבת חינם

הרב שג"ר • תשס"ו
לימוד פסקה של הרב קוק זצ"ל (שמונה קבצים, ח, מז) על אהבת חינם ושנאת חינם.

רפואה ואמונת חכמים

הרב שג"ר • תשס"ז
כיצד יכולה האמונה לחולל את הרפואה? האם אפשר בכלל להאמין בכך? מה תפקידו של הצדיק בהקשר זה?לימוד תורה נ"ז בליקוטי מוהר"ן, שיעורו האחרון של הרב שג"ר ב...

יום העיון - אמונה בעולם וירטואלי

איתן אברמוביץ' • שבט תשע''ה
היצר והרשת. על אינטרנט מסונן ובחירה חופשית, דרך אינטרנט רימון ור' צדוק

שורשים וקרקע, על המקום כמכונן זהות

הרב יאיר דרייפוס • תשע''ה
שיחה ודיון סביב שאלת המקום ומשמעותו בחיינו. על שורשים וקרקע, עבר ועתיד

יחדיו נמתיק סוד

רולי בלפר • תמוז תשס"ז
סתרי תורה, הרב שג"ר ואופציה דתית מלהיבה

ארץ, אשה, ארוס

הדסה פרומן • כ"ד סיוון תשע"ה
לימוד בדרשה מספר הזוהר, על היחס לאישה ולאדמה. מתוך יום עיון שנערך בישיבת שיח יצחק במלאת שמונה שנים לפטירתו של הרב שג"ר.

מול התוהו שבו - ביתיות, אדמה והרהורי שמיטה

הרב יאיר דרייפוס • כ"ד סיוון תשע"ה
שיעור על דמותו של הרב שג"ר, על המתח שבין חייו של אדם לכתבים שהוא מותיר אחריו. מתוך יום עיון במלאת שמונה שנים לפטירתו של הרב שג"ר.

"לדעת בארץ דרכך" - איך פוגשים את הקב"ה?

הרב אלחנן ניר • כ"ד סיוון תשע"ה
קריאה בשיעור של הרב שג"ר על תורה לג בליקוטי מוהר"ן, על המפגש עם האלוקי בפעולות היומיומיות. מתוך יום עיון במלאת שמונה שנים לפטירתו של הרב שג"ר.

מקום בנפש ומקום בזמן

ד"ר אביעזר כהן • כ"ד סיוון תשע"ה
על המעבר של הרב שג"ר מאקזיסטנציאליזם לפוסט מודרניזם, בהשוואה למי השילוח ורבי צדוק הכהן מלובלין. מתוך יום עיון במלאת שמונה שנים לפטירתו של הרב שג"ר.

פרופ' אפרים מאיר: נוכחות ודתיות חלק א

פרופ' אפרים מאיר • כ"ט חשוון תשע"ו
פרופ' אפרים מאיר התארח בישיבה, לימד קטעים מתוך 'אני ואתה' של מרטין בובר ודיבר על ההתגלות שבמפגש עם האחר ועל יחסה של הדת למפגש זה.

פרופ' אפרים מאיר: נוכחות ודתיות חלק ב

פרופ' אפרים מאיר • ה' כסלו תשע"ו
ביקור שני של פרופ' אפרים מאיר בישיבה: עיון ברעיונותיו של לוינס על דתיות ומפגש עם האחר, והשוואה בינו לבין בובר.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435