מחשבה – שיעורים שונים

הביטחון בקב"ה לפי הרב שג"ר

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב
הרב שג"ר על ביטחון בה' – דו שיח עם ר' הלל מפאריטש ועם ר' נחמן. מתוך יום העיון 'הברית - בעקבות הרב שג"ר. תאריך כד' סיוון.

בין ישראל לעמים

ד"ר יוסף שרביט • תשע"ב
שיעור בנושא הרב מניטו והשיח הבין-דתי. יח' כסלו.

בין השדה לבית

הרב אלחנן ניר • תשע"א
מתוך רמזי אלול - ערב עיון.ט' אלול.

קיצו של הזמן

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א
מתוך רמזי אלול - ערב עיון.ט' אלול.

קדושה אצל הרב שג"ר

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א
מתוך יום העיון לזכרו של הרב שג"רכה סיוון.

חבורת פנימיות

הרב אלחנן ניר • תשע"ז
חבורת הפנימיות בהובלת והנחיית הרב אלחנן ניר נפגשת פעם בשבוע בימי שני, בשעות 13:30-17:00. התוכנית בנויה על מעגל בין חמש שנים בו נצלול לעומק בסוגיות...

על קריאת שם

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע

בינה להבין

ר' דוד פוקס • תשס"ט
ביאור האגדתא התמוהה על רב אשי שאינו מרוצה מההספדים המתוכננים עליו, תוך ביאור פועלם החשוב של אנשי הכנסת הגדולה ש"החזרת העטרה ליושנה" שלהם כרוכה דוקא...

אמנות שביהדות

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט
מהו מקומה של האמנות ביהדות ולאן יכולים אנו לפתח את האמנות ואת היהדות כאחד.

זהר ומדרשים לפרשת ויחי

ר' אבישר ור' שלמה שוק • תשס"ט
לימוד זהר ומדרשים עם ר' אבישר הר-שפי ור' שלמה שוק

הזהיר במצוות ציצית - תשובה אל המסורת

הרב שג"ר • תשס"ד
תשובתו של ה'אנטי-גיבור', כפי שהיא מוצגת בסיפור 'הזהיר במצוות ציצית' בספרי, מתעמתת עם תשובתו של הגיבור בסיפורו של ר' אלעזר בן דורדיא.

יהודיות ואנטישמיות - חלק 2

הרב שג"ר • 
בעקבות מאמר של א.ב. יהושע. מחשבות על זהות יהודית בעת הזאת.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435