מחשבה – שיעורים שונים

הרב שג"ר ולאה גולדברג

הרב אבישי שרייבר • כ"ד סיוון תשע"ו
על מקומם של שירי לאה גולדברג בפרט, ושירה העברית בכלל, בלימוד התורה של הרב שג"ר.

הרב שג"ר והשפת אמת

הרב אורי ליפשיץ • כ"ד סיוון תשע"ו
עיון בתורה של השפת אמת ובדבריו של הרב שג"ר עליה, על המתח בין אמת ואמונה, מיסטיקה ואקזיסטנציאליזם, בחסידות ובתורתו של הרב שג"ר.

הרב שג"ר והרמב"ם

איתן אברמוביץ • כ"ד סיוון תשע"ו
עיון במקומה של דמות הרמב"ם בהגותו של הרב שג"ר, על ה'הימור' שבקבלת המציאות כפי שהוא ועל אופייה של האמונה המתעצבת בעקבות כך.

הרב שג"ר ותורות המזרח

הרב אלחנן ניר • כ"ד סיוון תשע"ו
על תפיסתו של הרב שג"ר לגבי המתח בין המזרח למערב, ועל מקומה של היהדות ביניהם.

רבי נחמן והרב שג"ר על השתיקה מול החלל הפנוי

הרב דוד ביגמן • כ"ד סיוון תשע"ו
עיון בתורה סד בליקוטי מוהר"ן ובפירושו של הרב שג"ר. על השפעתם של פרדוקסים על התודעה ועל שתיקה כפרקטיקה מיסטית.

הרב שג"ר ומהרי"ל בלוך

הרב נעם סמט • כ"ד סיוון תשע"ו
על יחסו של הרב שג"ר לתפיסת לימוד הגמרא של המהרי"ל בלוך, ראש ישיבת טלז. על היחס בין מיסטיקה, משמעות וחילון.

הרב שג"ר והסבא מנוברדוק

הרב יאיר דרייפוס • כ"ד סיוון תשע"ו
על יחסו של הרב שג"ר לעולמה של תנועת המוסר.

איחוד הלכה ואגדה: בין הרב קוק לביאליק

הרב אלחנן ניר • כז שבט תשע"ז
מתוך יום העיון השנתי של ישיבת שיח יצחק, לציון מאה שנים למאמרו של ביאליק. על ההבדל בינו לבין שאיפתו של הרב קוק לאיחוד ההלכה ואגדה.

'מה יהא סופה של אגדה שאין הלכה שלה בצידה'?

ר' אליהו רוזנפלד • כז שבט תשע"ז
מתוך יום עיון לציון מאה שנים ל'הלכה ואגדה' של ביאליק. בשונה מהאופן שבו מתאר זאת ביאליק במאמרו, במשנה האגדה צומחת מתוך ההקשר ההלכתי.

רוח ההלכה בחסידות: חזרה למקור או התחדשות מתמדת?

הרב אבישי שרייבר • כז שבט תשע"ז
כיצד התמודדה החסידות עם המתח בין הלכה ואגדה? על הדרכים להכנסת חיוניות לקיום המצוות. מתוך יום עיון לציון מאה שנים ל'הלכה ואגדה' של ביאליק.

כיצד מהדהדת היום קריאתו של ביאליק לחידוש ההלכה?

רני יגר והרב נעם סמט • כז שבט תשע"ז
הרב נעם סמט משוחח עם רני יגר מקהילת 'בית תפילה ישראלי' על הרלוונטיות של קריאתו של ביאליק לחידוש ההלכה בציבור החילוני.

הגעגוע לאגדה שבהלכה

הרב דני סגל ואיתן אברמוביץ • כז שבט תשע"ז
על הריפוי של מצוקות ההלכה באמצעות המפגש עם הציבור החילוני. מתוך יום העיון השנתי של ישיבת שיח יצחק, לציון מאה שנים למאמרו של ביאליק 'הלכה ואגדה'.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435