מאמרים ושיעורים בספר בראשית

שיחה לפרשת ויצא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

שיחה לפרשת תולדות

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א
מותר לשקר?איך מתמודדים עם מעשי יעקב? צריך הסתכלות מבודחת-צינית - הווי יהודי

שיחה לפרשת חיי שרה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

שיחה לפרשת וירא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א
שיחה פרשת וירא. על האורח

שיחה לפרשת לך לך

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א
לפרשת לך לך. ו במרחשון

שיעור לפרשת ויחי

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע

מדרש לפרשת ויגש

הרב אורי ליפשיץ • תש"ע
קריאה מדרשית על בכיו של יוסף.

אבינו יעקב

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
שיעור מחשבה לפרשת תולדות-ויצא.דף מקורות:https://www.siach.org.il/pub//Vayetse.doc"...אמר המלך שחפץ מאד לראות את הגנב. השיב: אני הוא, ונשקו המלך..."

מדרש לפרשת תולדות

הרב אורי ליפשיץ • תש"ע
קריאה מדרשית לפרשת תולדות - על גניבת הברכות.

עשיו

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
שיעור מחשבה לפרשת תולדות, על גניבת הברכות. וכמו שאמר הרה"ק הרבי ר' בונם זצללה"ה: אל תחשבו שעשיו הי' נראה כאיכר מגושם, אלא הי' לבוש לבנים ואומר תורה...

מדרש לפרשת חיי שרה

הרב אורי ליפשיץ • תש"ע
קריאה מדרשית של סיפור מציאת רבקה ע"י אליעזר.

שיעור לפרשת לך לך

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
דיבורים על יום הזיכרון של רבין.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435