מאמרים ושיעורים בספר בראשית

האורח בפרשת וירא

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
הרב דרייפוס לומד על האורח מתוך הפרשה.

מדרש לפרשת לך לך

הרב אורי ליפשיץ • תש"ע
קריאה מדרשית על סיפור הגר ובריחתה.

מדרש לפרשת נח

הרב אורי ליפשיץ • תש"ע
שיעור במדרש לפרשת נח.

מה' אישה - הרב אורי והרב אלחנן משוחחים על פרשת השבוע

הרב אורי ליפשיץ והרב אלחנן ניר • כג' חשוון תשע"ו
קשה זיווגם כקריעת ים סוף, שיחה בין הרב אלחנן ניר לרב אורי ליפשיץ על ביטחון בה' והשתדלות בעקבות חיפוש אליעזר אישה ליצחק בפרשתנו.

הרהורים על בריאה וחורבן

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ז

שתולים בבית ה'

הרב אחיה סנדובסקי • תשע"ח

מקור ותרגום - עשרה בטבת, פרשת ויגש

אחיה סנדובסקי • ה' טבת תשע"ט
מי שלומד תורה מתוך תרגום עלול להיתקע בסופיות של המילה, בחושך, ולא לעבור בשער שנפתח דרכה אל עולמות ומרחבים אין סופיים. אך התרגום הוא גם תרדמה, ולצד ...

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435