מאמרים ושיעורים בספר דברים

לרחם על החולם

גדי פישר • 
חזיונות, ניסים, חלומות, אקסטזה - כולם מצבים שמסמלים רוחניות עבור רבים. חז"ל מציבים אידאל שונה בדרך העולה אל האלוקות. שיח לשבת פרשת ראה.

מעידים ומתקלקלים

צבי ויינגרטן • 
רגע אחרי שלקחנו על עצמנו כל מיני התחייבות לשינוי, עם פרוס השנה החדשה, מביא בפנינו ר' מאיר מסר חשוב לגבי כל שינוי שאנו מייעדים לעצמנו. שיח לשבת האזינו.

מקוה ישראל ה'

צבי ויינגרטן • תשע"ב
הימים שבין כסה לעשור ניחנו באווירת לחץ, מועקה ומתח. ר' עקיבא מלמד שאפשר גם אחרת. שיח לשבת שובה.

כל השומע יצחק לנו

צבי ויינגרטן • תשע"ב
ישנו קשר, לא בולט במיוחד, בין הפטרת נצבים לראש השנה. ברשותכם, נבליט לכם את הקשר הזה - בברכת שנה טובה. שיח לשבת נצבים/ערב ראש השנה.

הלב

צבי ויינגרטן • תשע"ב
משה אומר לישראל שלא היה להם לב לדעת - ומסביר לכולנו מספר נקודות למהות הלב. שיח לשבת כי תבוא.

קללת התלוי

אחיה ארביב • תשע"ב
התורה מצווה על תלייתו של החוטא. החכמים והפרשנים הופכים אותו למשהו אחר, שונה, שחורג מתפיסת התלייה בתרבות האנושית. שיח לשבת כי תצא.

רחמנות

צבי ויינגרטן • תשע"ב
המדרש על ההפטרה מזמין אותנו לדיון על רחמנות ונחמה, מהם ומה הם מלמדים על הקשר בין הקב"ה ועם ישראל. שיח לשבת שופטים.

הדרך אל האושר

צבי ויינגרטן • תשע"ב
הדרך אל האושר רצופה קשיים ואתגרים? לא בהכרח - היא עלולה להיות תלויה אך ורק בבחירה קשה אחת וגם היא... ספק אם היא אמתית או רק אשליה. שיח לשבת ראה

אומנות האהבה

צבי ויינגרטן • תשע"ב
ציון פותחת את ההפטרה בהאשמה כבדה על כך שהקב"ה לא אוהב אותה יותר. מן המדרש עולה שאנחנו צריכים לחזור ולשאול את עצמנו "מה זו אהבה?". שיח לשבת עקב

אחים אחים. שמחה???

צבי ויינגרטן • תשע"ב
ההפטרה פותחת בתיאור של תנועת ניחום עתידית של הקב"ה את ישראל - אבל איך בדיוק? אחרי כל כך הרבה קושי, היש בכלל סיכוי לתקן? שיח לשבת נחמו.

איכה

צבי ויינגרטן • תשע"ב
מהי משמעות המילה הזו שתלווה אותנו במשך השבת הקרובה? האם היא תלוית משמעות אחת ויחידה או שזו מילה שמקבלת את משמעותה מהסיטואציה? שיח לשבת דברים חזון.

מדת בשר ודם

צבי ויינגרטן • תשע"א
ההשוואה בין הברית של פרשת בחוקותי והברית של פרשת כי תבוא מלמדת רבות לא על מושא הברכות והקללות אלא על אמרם. שיח לשבת כי תבוא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435