מאמרים ושיעורים בספר ויקרא

קדושה אני מבקש

אורי דוד שוק • תשע"א
הציווי שחורז את פסוקי הפרשה מורה לנו להיות קדושים - אך בעולם החול שאנו חיים בו, דרישה זו גובלת בבלתי אפשרי. שיח לשבת קדושים.

בדרך לפסח נסתלק הצדיק

מיכאל חמו • תשע"א
מותם של בני אהרון והשוואתו למות קרח ועדתו יכולה לקומם, אך גם להוביל להבנת הפער בין שריפה אחת לשריפה אחרת. שיח לשבת אחרי מות (הגדול).

על כיסוי, גילוי ונשיות

יעקב יוסף אשבל • תשע"א
על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן... מזווית אחרת המשפט הזה הופך ממחריד למרגיע, משום שהוא מכיל בתוכו אדני יסוד של היהודי באשר הוא. שיח לשבת מצורע.

צרעת - לגוף ולנפש

טובאל אונסדרופר • תשע"א
בחינת היבטיה השונים של מחלת הצרעת על רקע מעמדה כטומאה גופנית שמצריכה קביעה אנושית לצורך הגדרתה. שיח לשבת תזריע.

קידוש ה'

ליאור פישרמן • תשע"א
עיון במות בני אהרון: אלו אומרים שמתו בחטאם ואלו אומרים שמתו בקידוש ה' - ערפל כבד מכסה על הכל. שיח לשבת שמיני.

זה הדבר

צבי ויינגרטן • תשע"א
המילה זה, המצביעה, משמשת לחכמים טריגר לדרשות על המצביעים עצמם. שיח לשבת ויקרא.

גאולה

יעקב אריאל • 
מושג הגאולה מופיע בכמה הקשרים בפרשה. מה משמעותו וכיצד משמעות זו מסתדרת עם הקשריו בפרשה ובהמשך התורה? שיח לשבת בהר-בחוקותי

אשרי העומדים על סודך

צבי ויינגרטן • תש"ע
סיפור על הקשת בענן, רשב"י וניסוך היין הוא גם סיפור על ברית, אשמה ותיקון עולם. שיח לשבת אמור.

דתיים

צבי ויינגרטן • תש"ע
היחס בין דתיים וא-לוהים עובר בצומת הדרכים של פרשת אחרי מות הקושרת בין בני אהרון ויום הכיפורים. שיח לשבת אחרי מות-קדושים.

לשכפל את עצמי

צבי ויינגרטן • תש"ע
עיון בפרשת המדרש שעוסקת בנס הילודה וניסיון להבין מהו הנס הגדול הזה. שיח לשבת תזריע מצורע.

למות כמו בני אהרון

אורי מייטליס • תש"ע
מבט חסידי על מות בני אהרון, על הדבקות והאחדות עם האלוקות. שיח לשבת שמיני.

משה איש הא-לוהים

עקיבא סגל • תש"ע
בחינת יחסי הקב"ה ומשה על רקע בקשת החשיפה בקריאת התורה של חול המועד. שיח לשבת חול המועד פסח.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435