מאמרים ושיעורים בספר ויקרא

קדושה אני מבקש

אורי דוד שוק • תשע"א
הציווי שחורז את פסוקי הפרשה מורה לנו להיות קדושים - אך בעולם החול שאנו חיים בו, דרישה זו גובלת בבלתי אפשרי. שיח לשבת קדושים.

בדרך לפסח נסתלק הצדיק

מיכאל חמו • תשע"א
מותם של בני אהרון והשוואתו למות קרח ועדתו יכולה לקומם, אך גם להוביל להבנת הפער בין שריפה אחת לשריפה אחרת. שיח לשבת אחרי מות (הגדול).

זה הדבר

צבי ויינגרטן • תשע"א
המילה זה, המצביעה, משמשת לחכמים טריגר לדרשות על המצביעים עצמם. שיח לשבת ויקרא.

על כיסוי, גילוי ונשיות

יעקב יוסף אשבל • תשע"א
על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן... מזווית אחרת המשפט הזה הופך ממחריד למרגיע, משום שהוא מכיל בתוכו אדני יסוד של היהודי באשר הוא. שיח לשבת מצורע.

צרעת - לגוף ולנפש

טובאל אונסדרופר • תשע"א
בחינת היבטיה השונים של מחלת הצרעת על רקע מעמדה כטומאה גופנית שמצריכה קביעה אנושית לצורך הגדרתה. שיח לשבת תזריע.

קידוש ה'

ליאור פישרמן • תשע"א
עיון במות בני אהרון: אלו אומרים שמתו בחטאם ואלו אומרים שמתו בקידוש ה' - ערפל כבד מכסה על הכל. שיח לשבת שמיני.

גאולה

יעקב אריאל • 
מושג הגאולה מופיע בכמה הקשרים בפרשה. מה משמעותו וכיצד משמעות זו מסתדרת עם הקשריו בפרשה ובהמשך התורה? שיח לשבת בהר-בחוקותי

אשרי העומדים על סודך

צבי ויינגרטן • תש"ע
סיפור על הקשת בענן, רשב"י וניסוך היין הוא גם סיפור על ברית, אשמה ותיקון עולם. שיח לשבת אמור.

דתיים

צבי ויינגרטן • תש"ע
היחס בין דתיים וא-לוהים עובר בצומת הדרכים של פרשת אחרי מות הקושרת בין בני אהרון ויום הכיפורים. שיח לשבת אחרי מות-קדושים.

לשכפל את עצמי

צבי ויינגרטן • תש"ע
עיון בפרשת המדרש שעוסקת בנס הילודה וניסיון להבין מהו הנס הגדול הזה. שיח לשבת תזריע מצורע.

למות כמו בני אהרון

אורי מייטליס • תש"ע
מבט חסידי על מות בני אהרון, על הדבקות והאחדות עם האלוקות. שיח לשבת שמיני.

משה איש הא-לוהים

עקיבא סגל • תש"ע
בחינת יחסי הקב"ה ומשה על רקע בקשת החשיפה בקריאת התורה של חול המועד. שיח לשבת חול המועד פסח.