מאמרים ושיעורים בספר ויקרא

התודה והשלמים

יונתן גרינבוים • תש"ע
דיון בסדר הקרבנות המשתנה מפרשת ויקרא לפרשת צו (שאחריה) וקישורן לשבת הגדול על פי השפת אמת. שיח לשבת צו-הגדול.

א(חת) דיבר א-לוהים

צבי ויינגרטן • תש"ע
על אותיות תחילת התורה אל"ף, בי"ת וכו' - יש 22, ואנחנו התמקדנו רק בשלושה. שיח לשבת ויקרא

הכר נא

צבי ויינגרטן • תשס"ט
התורה מצווה על תמיכה באח הנופל, המדרש מספר על מקלחת. שיח לשבת בהר-בחוקותי.

כהנים שבתיים

עמיחי רוזנפלד • תשס"ט
עיון בתורה של ר' צדוק המשווה בין שמירת קדושת הכהנים לשמירת קדושת השבת - מקום מול זמן. שיח לשבת אמור.

קדוש תהיה עם ה' אלוקיך

צבי ויינגרטן • תשס"ט
בחינת סיפור על זקן אחד, אדריינוס קיסר ותאנים. שיח לשבת אחרי מות קדושים.

ועכשיו לאכול

בניה שטכלברג • תשס"ט
רבים מענייני הפרשה נוגעים לא נוגעים במשמעות האכילה - נושא מרכזי בחיינו (ובצדק) שמעלה הרהורים רבים...שיח לשבת שמיני

ה': הנני כאן

יואל כץ • תשס"ט
חכמים ביקשו שיום ה' יהיה נוכח בחיינו היומיומים ופיזרו תזכורות לכך בהפטרות השנה - אבל האם תזכורות אלו הועילו? האם יום ה' עומד לנגד עינינו? שיח לשבת צו

על הקריאה

איתן אברמוביץ • תשס"ט
המילים "ויקרא אל משה" מלמדות על אופיו של הספר ואופיה של הפרשה ויותר מכך, הן מלמדות על אופיה של הקריאה ואופיו של הקשר. שיח לשבת ויקרא.

ללכת בחוק

שמעון גרבוז • תשס"ח
לשמור מצוות, לעשות מצוות – זוהי דרישה מובנת. אבל מהי מהות התביעה 'ללכת בחוקות ה''? איך הולכים עם חוקות? שיח לשבת פרשת בחוקותי.

איך שגלגל מסתובב לו

עמיחי רוזנפלד • תשס"ח
העניות שאולי תבוא על העשיר גורמת לו לוותר על תפיסתו העצמית כחזק הנותן לחלש, ומאפשרת לא רק נתינה אלא גם טוב לב ומאור פנים. שיח לשבת בהר.

יום עצמאות שחל להיות בשבת

שילה אנקור • תשס"ח
יום העצמאות השישים חל בתאריכו המקורי - בשבת. שיח לשבת פרשת אמור, ע"פ דרכו של ה'שפת אמת' על הקשר בין השבת לבין המועד החל בה.

קדושים תהיו

איתן אברמוביץ' • תשס"ח
הקדושה היא היכולת לחרוג מיחסי האדון והעבד, מהציווי והכוח, לדלג על הפער האינסופי של "קדושתי למעלה מקדושתכם".שיח לשבת פרשת קדושים.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435