מאמרים ושיעורים בספר ויקרא

"וכך מנהיג הקב"ה את עולמו!"

איתמר שחר • 
עיון במדרשי הפתיחתא לפרשת אחרי מות

שיחה פרשת בהר

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד
מה עניין שמיטה-דמיונות של יהודים

שיחה פרשת אמור

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד
הרהורים חדשים-ישנים על זיכרון. ימי אייר

שיחה פרשת תזריע

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד
שיחה עם פרופ' רון מרגולין - ר' פנחס מקוריץ לפסח

שיחה פרשת שמיני

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד
עבודת ניסן - פרה אדומה

שיחה פרשת צו

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד
ייחודא עילאה ויחודא תתאה - מתנות לאביונים, תענית אסתר מוקדם

שיחה פרשת ויקרא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד
עבדות ימי הפורים - בבלי דעת: "ויקרא אל משה"

שיחה פרשת בהר בחוקותי

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג
שיחה לקראת יום ירושלים

שיחה פרשת אמור

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג
לימוד אגדה תלמודית על ריב"ל ואליהו הנביא וסביבה דיבורים לקראת ל"ג בעומר, ועל התקווה למשיח ולגאולה.

שיחה פרשת תזריע מצורע

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג
דיבורים לאחר יום השואה.

שיחה לפרשת בחוקותי

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב
כה' אייר.

שיחה לפרשת בחוקותי

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א
שיחה בנושא לג בעומר

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435