מאמרים ושיעורים בספר ויקרא

חוזרים אל הראשית

צבי ויינגרטן • תשס"ח
עיון ביחסי יום הכיפורים ופסח; שיח לשבת אחרי מות – שבת הגדול.

טומאת הירח

גדי פישר • תשס"ח
המוות והחולי הם עובדות הקיימות ונתונות לנו, כל מה שנותר לעשות הוא ליצור את המרחב המוגן ולשלוח במצוות המלך למשרתיו הרעים את מזונם. שיח לשבת מצורע.

לידה ומוות

נועם ריף • תשס"ח
הטומאה בתורה מרחיקה את האדם מהקצוות של חייו – הלידה והמוות. תפיסה אחרת, מזרחית, תאפשר לבחון מחדש מה נותנת לנו הטומאה. שיח לשבת תזריע.

ארון ומזבח

ר' נעם סמט • תשס"ח
כבוד ה' הממלא את המשכן עם חנוכתו מצטמצם לשני מקומות – פנימה אל קודש הקודשים, והחוצה אל מזבח החיצון. מה משמעות הדברים? שיח לשבת שמיני.

הרהורים לגבי מחיית עמלק

אור יחזקאל הירש • תשס"ח
כריתת הברית, הרמת הידיים מעל הראש וההחלטה שהמקום בו אתה נמצא, לא משנה מה הוא – הוא "ארץ ישראל" – הם הם הניצחון האמיתי על עמלק.שיח לשבת פרשת צו-פורים.

על סגולת עמלק

עמרם מרגלית • תשס"ח
מעשהו של עמלק מגיע עד כיסא הכבוד ממש, אל המקום אליו מגיעה רק כנסת ישראל בעבודתה. שיח לשבת פרשת ויקרא - שבת זכור.

לספור ולשמור

הרב אבישי שרייבר • תשס"ז
מה משמעותה של ספירת העומר, המוזכרת בפרשה? עיון במדרש רבה, מי השילוח וליקוטי הלכות של ר' נתן. שיח לשבת פרשת אמור

ואהבת לרעך כמוך

זוהר מאור • תשס"ז
כמה הערות קצרות אודות הפסוק המפורסם ופירושיו בספרות חז"ל, בהגות המודרנית ובחסידות. שיח לשבת אחרי-מות - קדושים.

צרעת רבים חצי נחמה

רוני ברלב • תשס"ז
הצרעת היא משפט המתחולל בגוף האדם אל מול סביבתו. מהו משפט זה? ומהי תנועתו הפנימית? שיח לשבת פרשת תזריע-מצורע.

מידת אהרן

שילה אנקור • תשס"ז
הססנותו של אהרן בהקרבת פר העולה, היא ביטוי למצב תמידי של ביטול אל האחר. מצב זה הוא המאפשר לו את קבלת השפע האלוקי. שיח לשבת שמיני.

קדושה ומוסריות

הרב שג"ר • תשס"ו
השמיטה מכוננת שוויון, מקיף אף יותר משוויון סוציאלי. הקדושה של הארץ פירושה צדק ושוויון בבעלות עליה ובשימוש בה. שיח לשבת פרשת בהר-בחוקותי.

מי צריך קורבנות

אריאל סרי-לוי • תשס"ז
פתיחת ספר ויקרא מעוררת אותנו לדיון הישן והחשוב במהותה של עבודת הקורבנות, ומתוך כך גם לעיסוק במשמעותה של התפילה.שיח לשבת פרשת ויקרא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435