מאמרים ושיעורים בספר שמות

מנוחה ממשית - שיח לשבת פרשת כי תשא

איתן אברמוביץ • י"ז אדר א' תשע"ט
השפת אמת, בעקבות רש"י, מלמד אותנו על ההבדל בין מנוחת עראי למנוחת מרגוע, כאשר האחרונה ממחישה את ממשות ההלכה - ההימנעות מאיסור הופכת למציאות ולנוכחות...

החיים כמסע עם משכן - שיח לשבת פרשת פקודי

הרב אבישי שרייבר • א' אדר ב' תשע"ט
המשכן המהווה מוקד קדושה נייד במסעותם של בני ישראל במדבר מלמד על יחס מיוחד לקדושת המקום - במסע עצמו קיימת קדושה, ומתגלה אלינו בניצוצות בכל חניה וחניה
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435