הרב אלחנן ניר: עיונים בתנ"ך

הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע - הקדמה לספר

הרב אלחנן ניר • י"ט באלול תשע"ח
משמעות המעבר מהמדבר אל הארץ, מלחם מן השמים ללחם מן הארץ ומתורת שמים לתורת ארץ. לימוד מדברי ר' צדוק הכהן מלובלין בספרו "ליקוטי מאמרים".

הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע - פרק א

הרב אלחנן ניר • י"ג בחשוון תשע"ט
האזכורים הרבים של משה בפתח ספר יהושע מעוררים את שאלת הזיקה ביניהם והאם יהושע נדרש לתפקד כמנהיג עצמאי או שמא כל כוחו הוא רק בהיותו ממשיכו של משה

הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע - פרק ב

הרב אלחנן ניר • כ' בחשוון תשע"ט
שליחת המרגלים בידי יהושע ליריחו לכאורה נוחלת כישלון מהיר – מלך יריחו שומע מיד על ביקורם. מה בכל זאת משמעות שליחות זו בפתח הכניסה של ישראל לארץ ועיצ...

הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע - פרקים ג-ד

הרב אלחנן ניר • כ"ז בחשוון תשע"ט
מעבר הירדן, הארון ההולך לפני המחנה, משמעות מעבר זה בחיי ההנהגה של יהושע וכיצד מעצבים לדורות זיכרון של מאורע חריג - ממעבר הירדן ועד השואה והקמת המדינה

הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע - פרק ה

הרב אלחנן ניר • ד' בכסלו תשע"ט
ברית המילה בפתח הכניסה לארץ מעלה את השאלה מדוע לא מלו ישראל במדבר, וגם את המתח שבין החיים מלאי הרוממות והיראה שבארץ הקודש לבין החיים הנורמטיביים ומ...

הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע – פרק ו

הרב אלחנן ניר • י"א בכסלו תשע"ט
מדוע החרים יהושע את יריחו? על הקשר בין יריחו לעיר הנידחת ועל המחיר של ריבוי האיסורים שהשית יהושע על ישראל בעת כניסתם לארץ.

הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע – פרק ז

הרב אלחנן ניר • י"ח בכסלו תשע"ט
מלחמת העי היא מלחמת האמת הראשונה שמוביל יהושע, אלא שכישלונה חושף את שינוי הפרדיגמה לו נדרשים ישראל עם כניסתם לארץ. על עכן, הדיאלוג של יהושע איתו וה...

הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע – פרקים ח-ט

הרב אלחנן ניר • ט' טבת תשע"ט
מלחמת העי השניה היוותה הזדמנות לשיקום ממד ההרתעה של ישראל הנכנסים לארץ. ההצלחה המרשימה בקרב זה הביאה את הגבעונים למעשה העורמה שלהם. על ההבדל העקרונ...

הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע - פרק י

הרב אלחנן ניר • ט"ז טבת תשע"ט
כוונתם של מלך ירושלים ושאר המלכים להילחם באנשי גבעון מכריחה את יהושע להילחם בתוקפים ומביאה לכיבושו את כל הדרום. בין נס לטבע, ובין התערבות שמימית למ...

הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע - פרק יא-יב

הרב אלחנן ניר • כ"ג טבת תשע"ט
מלחמת יהושע מול מלכי הצפון אינה זוכה להתערבות אלוקית כפי שהיה במלחמתו מול מלכי הדרום. על הייחודיות של מלחמה זו ומדוע חז"ל ראו לבקר אותו על כיבושיו ...

הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע - פרק יג

הרב אלחנן ניר • ח' שבט תשע"ט
פרק זה מהווה את המעבר מכיבוש הארץ לחלוקת הארץ. סיבת רצונם של בני שבט ראובן וגד להתיישב בעבר הירדן המזרחי ועיון בשאלה מדוע הגיעו גם משפחות משבט מנשה...

הרב אלחנן ניר: שיעורים בספרים יהושע - פרקים יד-טו

הרב אלחנן ניר • ט"ו בשבט תשע"ט
דמותו של כלב בן יפונה עולה בצורה משמעותית בשני הפרקים שלנו, ועמה גם התמיהה מדוע היחיד שהציב אלטרנטיבה לדבריהם המחלישים של המרגלים התרים את הארץ לא ...