הרב אלחנן ניר: קריאה בספר מלכים

קריאה בספר מלכים

הרב אלחנן ניר • תשע''ה
קריאה בספר מלכים, מלכת שבא

קריאה בספר מלכים - 'כל האומר שלמה חטא'

הרב אלחנן ניר • תשע''ה
קריאה בספר מלכים א פרק יא. על שלמה ואלף נשיו, מן הפסוקים אל מדרשי חז''ל.

קריאה בספר מלכים - ירבעם ושטניו של שלמה

הרב אלחנן ניר • תשע''ה
קריאה בספר מלכים, פרק י"א. על שטניו של שלמה וירבעם בן נבט.

קריאה בספר מלכים - רחבעם, ירבעם ואחיה

הרב אלחנן ניר • תשע''ה
קריאה בספר מלכים, על רחבעם, ירבעם ואחיה השילוני.

קריאה בספר מלכים - רחבעם בן שלמה

הרב אלחנן ניר • תשע''ה
קריאה בספר מלכים א פרק יא. על רחבעם בן שלמה

קריאה בספר מלכים - רחבעם והעגלים

הרב אלחנן ניר • תשע''ה
קריאה בספר מלכים, על רחבעם ועגליו דרך עיון בפסוקים ובכוזרי

קריאה בספר מלכים - בית אל א ובית אל ב

הרב אלחנן ניר • תשע''ה
קריאה בספר מלכים א, פרק יג. בית אל א' ובית אל ב', מה קורה כששני נביאים מתנבאים נבואות הפוכות ואף סותרות. איך יודעים מי מהם משקר?

קריאה בספר מלכים - מחלת אביה בן ירבעם

הרב אלחנן ניר • תשע''ה
קריאה בספר מלכים א, ממחלת אביה בן ירבעם וממנה למחלות בבית המלכים - אחזיה, בן הדד וחזקיה ולזיקתם אל הנביא

קריאה בספר מלכים - אביה נכד שלמה

הרב אלחנן ניר • תשע''ה
קריאה בספר מלכים א, פרק ט"ו: אביה, הנכד של שלמה והנאום הדרמטי מול ירבעם

התנ"ך ובית המדרש חלק א'

הרב אלחנן ניר • ב' אלול תשע"ה
מבוא ללימוד תנ"ך: בשלושת השיעורים הראשונים אנו עסוקים בשאלה - למה יהודים (כמעט) ולא למדו תנ"ך בגלות. התחלנו את השיעורים בדברי הגמרא בברכות ובסנהדרי...

התנ"ך ובית המדרש חלק ב'

הרב אלחנן ניר • ט' באלול תשע"ה
מבוא ללימוד תנ"ך: בשלושת השיעורים הראשונים אנו עסוקים בשאלה - למה יהודים (כמעט) ולא למדו תנ"ך בגלות. התחלנו את השיעורים בדברי הגמרא בברכות ובסנהדרי...

התנ"ך ובית המדרש חלק ג'

הרב אלחנן ניר • ט"ז אלול תשע"ה
מבוא ללימוד תנ"ך: בשלושת השיעורים הראשונים אנו עסוקים בשאלה - למה יהודים (כמעט) ולא למדו תנ"ך בגלות. התחלנו את השיעורים בדברי הגמרא בברכות ובסנהדרי...
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435