הרב אלחנן ניר: קריאה בספר מלכים

קריאה בספר מלכים: מבוא על תקופת אחאב ואליהו

הרב אלחנן ניר • ו' חשון תשע"ו
רקע לתקופה: כל מלכי ממלכת ישראל עולים ויורדים, ועל הקצנות חדשות בעולם: לאומיותו החילונית של אחאב ודתיותו של אליהו.

קריאה בספר מלכים - אליהו והאישה הצרפתית

הרב אלחנן ניר • כ' חשוון תשע"ה
לימוד פרק יז במלכים, המתח בין אליהו, אחאב, העם והקב"ה. מעקב אחר התיישבות אליהו בנחל כרית, ובביקורו אצל האישה הצרפתית.

קריאה בספר מלכים - אליהו מרגיש את הכאב האנושי

הרב אלחנן ניר • כז' חשון תשע"ו
אליהו מבקר בהר הכרמל ופוגש את האלמנה מצידון וכול מחסריה, כיצד הוא מגיב לכאב ולמחסור שלה? איזה ניסים הוא מחולל? עיון במלכים א' יז.

קריאה בספר מלכים: מחיה מתים במאמרו

הרב אלחנן ניר  • ד כסלו תשע"ו
אליהו מחיה את הילד המת של האלמנה ומוכיח בכך את אמיתות היותו איש אלוהים, קריאה במלכים א' יז.

קריאה בספר מלכים: בין עימות חזיתי לשיתוף פעולה

הרב אלחנן ניר • יא כסלו תשע"ו
קריאה במלכים א' יח', דיבור על היחסים בין אליהו ועובדיהו. לימוד מבוא לקראת סיפור אליהו בהר הכרמל.

קריאה בספר מלכים: עד מתי אתם פוסחים?

הרב אלחנן ניר • ח"י כסלו תשע"ו
התחלת לימוד סיפור אליהו בהר הכרמל, עיסוק ביחסים בין אליהו נביאי הבעל והעם. המשך קריאה בספר מלכים א' יח.

קריאה בספר מלכים: נבואה, עבודה זרה ותושב"ע

הרב אלחנן ניר • כ"ה כסלו תשע"ו
דיבור על נבואה ועבודה זרה, המשך לימוד המעמד בהר הכרמל, ועיסוק קצר בענייני חנוכה.

קריאה בספר מלכים: ה' הוא האלוקים

הרב אלחנן ניר  • ט' טבת תשע"ו
דיבור על ניצחון אליהו בהר הכרמל, קריאת העם ה' הוא האלוקים, וריצת אליהו לפני מרכבת אחאב, סיום העיסוק במעמד הר הכרמל.

קריאה בספר מלכים: וילך אל נפשו

הרב אלחנן ניר • טז' בטבת תשע"ו
דיבור על בריחתו של אליהו מאיזבל לכיוון חורב לאחר מעשה הר הכרמל, תחילת לימוד פרק יט במלכים א'.

קריאה בספר מלכים: פרק יט

הרב אלחנן ניר • כג טבת תשע"ו
לאחר הדרמה הגדולה בהר הכרמל אליהו יורד דרומה.

קריאה בספר מלכים: אל יתהלל חוגר כמפתח

הרב אלחנן ניר • ח שבט תשע"ו
המשך לימוד פרק יט

קריאה בספר מלכים: המלחמה בבן הדד

הרב אלחנן ניר • טו בשבט תשע"ו
דיברנו על מלחמת ארם בישראל על הפרושים השונים ל"מחמד עיניך" ועל ניצחון אחאב.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435