לזכר הרב שג”ר

מבועי דליבא

אבישר הר שפי • תמוז תשס"ז
על הדרכים, התורות והספיקות שלמדנו מהרב שג"ר זצ"ל.

רבי נחמן והרב שג"ר על סף המוות

הרב יאיר דרייפוס • תמוז תשס"ז
שיחה שניתנה בישיבה לאחר פטירת הרב שג"ר, על רפואה, קונפורמיות ועמידה מול המוות.

שלושים לפטירתו של הרב שג"ר

הרב יאיר דרייפוס • תמוז תשס"ז
דברים שנאמרו בהתכנסות ערב השלושים לפטירתו של הרב שג"ר זצ"ל.

רבם של ישראל

אריאל סרי-לוי • תשס"ז
מדרש על פרשת בלק, המשווה את יחסי ישראל והקדוש ברוך הוא ליחסי רב ותלמידיו, פותח עיון מעמיק במערכות יחסים אלו.

צרור מפתחות

שלמה שוק • ד תמוז תשס"ז
שיר על הרב שג"ר.

שני מפתחות

הרב אורי ליפשיץ • תמוז תשס"ז
עיון בסוגיית הירושלמי על דיני האבלות על רבו.

יחדיו נמתיק סוד

רולי בלפר • תמוז תשס"ז
סתרי תורה, הרב שג"ר ואופציה דתית מלהיבה

אחרי פטירת מורי ורבי הרב שג"ר זצ"ל

בניה ינאי • תמוז תשס"ז
קווים לדמותו של הרב שג"ר

מסירות נפש ויגיעת נשמה – הרב שג"ר כמחדש שפה

הרב יאיר דרייפוס • תשע''ה
לימוד בחבורה לקראת היארצייט של הרב שג''ר, על הרב שג''ר כמחדש שפה

להסתופף בצילו, לדבוק בצליליו

הרב יאיר דרייפוס • י סיון תשע"ז
דברים לרגל עשור להסתלקותו של הרב שג"ר.

לחלום לאור דמותו של הרב שג"ר

 • כא סיוון תשע"ז
אירוע הסיום של יום לימוד, היזכרות וחלום לציון עשר שנים לפטירת הרב שג"ר, שהתקיים בירושלים בכ"א סיוון תשע"ז. רשמים וחלומות בעקבות הרב שג"ר מפי הרב יא...

מצוקת הכתבים של הרב שג"ר: חשיפה או החמצה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג
פרק מתוך הספר 'נגיעות בשפת הלב': על יחסו המורכב של הרב שג"ר להוצאת כתביו לאור.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435