תורת חב”ד

דיבור ואמונה - חלק שלישי

הרב שג"ר • תשס"ט
סדרת שיעורים על הדיבור ועל יחסי היש והאין בתורת האדמו"ר הזקן מחב"ד. המאמרים התפרסמו בספר 'שבעה רקיעים: שיח חבד"י' בהוצאת הישיבה.

דיבור ואמונה - חלק שני

הרב שג"ר • תשס"ט
סדרת שיעורים על הדיבור ועל יחסי היש והאין בתורת האדמו"ר הזקן מחב"ד. המאמרים התפרסמו בספר 'שבעה רקיעים: שיח חבד"י' בהוצאת הישיבה.

דיבור ואמונה - חלק ראשון

הרב שג"ר • תשס"ט
סדרת שיעורים על הדיבור ועל יחסי היש והאין בתורת האדמו"ר הזקן מחב"ד. המאמרים התפרסמו בספר 'שבעה רקיעים: שיח חבד"י' בהוצאת הישיבה.

ועמך כולם צדיקים

הרב שג"ר • תשס"ז
דרשת הרב שג"ר מהתוועדות י"ט כסלו תשס"ז. הרב עוסק ברלוונטיות של תורת הצדיק לבתי המדרש שלנו, ובאפשרות להתקשר עם הצדיק לאחר מותו.

שיחות הרבי מלובביץ 1

ד"ר זוהר מאור • תשע"ב
שיעור ראשון, בסדרה חדשה שתעסוק בתורתו של האדמו"ר מנחם מנדל שניאורסון. א' סיוון.

לקראת הילולת האדמו"ר הזקן

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
שיעור לקראת יום כ"ד בטבת, יום ההילולא של האדמו"ר הזקן.

המשיחיות בתורת הרבי מלובביץ'

הרב שג"ר • תשס"ו
שיעור שהעביר הרב שג"ר לרגל ג' תמוז, על המשיחיות כפי שהתבטאה בתורת הרבי מנחם מנדל שניאורסון מלובביץ'.

התוועדות י"ט כסלו תשס"ז

הרב שג"ר • תשס"ז
על ההתקשרות לצדיק, ועל הצדיק שבתוך כל אחד מאתנו.

חסידות בעולם חדש 1: באתי לגני חלק א'

זוהר מאור • ג' באלול תשע"ה
לימוד המאמר 'באתי לגני' של האדמו"ר הרב יוסף יצחק שניאורסון, הנוגע במושגי היסוד של חסידות חב"ד, ביחוד סביב המעבר מאירופה לארצות הברית בשנות ה-40.

ספר התניא 1: הקדמת המלקט

זוהר מאור • ט' חשון תשע"ו
לימוד הקדמת ספר התניא, שנכתבה גם היא בידי האדמו"ר הזקן -רבי שניאור זלמן מלאדי, ובה שערים להבנת מטרת החיבור.

נשמות חדשות וי"ט בכסלו

הרב אלחנן ניר • י"ח כסלו תשע"ו
מדוע לא חגגו את י"ט כסלו במרכז הרב, ומדוע חוגגים אותו בישיבת שיח? על גלותיות, שברים והתחדשות.

דרך השלם ודרך הריק - לי"ט כסלו

הרב אלחנן ניר • י"ח כסלו תשע"ו
מדוע אנו חוגגים את י"ט כסלו, ומהן החידושים העיקריים של הדרך החסידית? על שמחה ומרה שחורה, הכניסה אל הסוד והפרישות מהעולם.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435