הרב יאיר דרייפוס: שיחה שבועית

אל שדי ושם הוי"ה: הרהורים על השמות

הרב יאיר דרייפוס • כ"ו טבת תשע"ו
על אל שדי ושם הוי"ה כשתי קטבים של הקיום הדתי, ועל הזיקות בין 'גילוי וכיסוי בלשון' של ביאליק לתורות של אדמו"ר הזקן.

התחדשות ומיחזור

הרב יאיר דרייפוס • ה' שבט תשע"ו
קריאה בדרשת זוהר המדמה את הצדיק לגנן, ודיבור על המתח בין ההתחדשות לשמירת הקיים.

הסוד של השירה

הרב יאיר דרייפוס • י"א שבט תשע"ו
קריאה במדרש פלאי ובדרשה של הרב שג"ר, על מקומה של השירה בין הטבע לתרבות.

קדושה וריח

הרב יאיר דרייפוס • י"ט שבט תשע"ו
קריאה בדברי הזוהר והמדרשים על משמעותה של הנשיקה, ועל הקדושה בין ריח לממשות.

נחלה וירושה

הרב יאיר דרייפוס • כ"ו שבט תשע"ו
שיחתו השבועית של הרב דרייפוס, לימוד על יחסי אבות ובנים, ועל הרצון וחוסר היכולת לגלות את הקץ.

על תרומה וטראומה

הרב יאיר דרייפוס • ב אדר א' תשע"ו
עיון במדרשים על הממד הטראומתי בהנחלה וביחסי אבות ובנים.

ראש השנה, פורים ועקרון אי הוודאות

הרב יאיר דרייפוס • ט אדר א' תשע"ו
קריאה בדרשת פורים של ה'נתיבות שלום', על האפשרות לחרוג מהדטרמיניזם ולשנות את גזר הדין.

עבודת הפורים - פתיחת הלב והיד

הרב יאיר דרייפוס • כ"ג אדר א
עיון בפסוקים, מדרשים ושיחה של הרבי מלובביץ על העבודה הרוחנית של מתנות לאביונים.

סכלות וחכמה

הרב יאיר דרייפוס • ל' אדר א
עיון בדברי הזוהר, אדמו"ר הזקן, הרב קוק ור' נתן מנעמירוב על השטות כהקדמה לחכמה.

מפגשים בבלי דעת

הרב יאיר דרייפוס • ז אדר תשע"ו
קריאה במדרש על הרגישות הנדרשת לפני הגישה אל הזולת, ועיון בשני סיפורי מפגשים - בין הרב קוק לרב יצחק הוטנר, ובין הרב גולדוויכט לרב נבנצל.

שפות של חירות

הרב יאיר דרייפוס • כ"א אדר ב תשע"ו
קריאה בדברי הרב שג"ר, ר' אלימלך מליז'נסק ואדמו"ר הזקן, על פסח, פרשת שמיני ופרשת פרה.

לב יודע מרת נפשו

הרב יאיר דרייפוס • כ"ח אדר ב
קריאה במדרש על בדידותו של הלב בפסח, ועל הציפיה לגאולה.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435