שיעור בדף הבית

עיון בסוגיות ארץ ישראל והגאולה 1

הרב נעם סמט • תשע''ה
לימוד עיון בסוגיות ארץ ישראל. שיעור 1 פתיחה לסוגיית קדושת ארץ ישראל. על תפקיד הקדושה בחיינו

שיחה ליום הזיכרון

הרב אבישי שרייבר • תשע"ה
שיחה ולימוד ליום הזיכרון לחללי צה"ל

קריאה בספר מלכים

הרב אלחנן ניר • תשע''ה
קריאה בספר מלכים, מלכת שבא

קריאה בספר מלכים - 'כל האומר שלמה חטא'

הרב אלחנן ניר • תשע''ה
קריאה בספר מלכים א פרק יא. על שלמה ואלף נשיו, מן הפסוקים אל מדרשי חז''ל.

על המקום והתפילה 2

איתן אברמוביץ' • תשע''ה
התבוננות במשמעותם של המקום והקדושה. שיעור שני - הכיסופים לארץ וחווית המפגש איתה אצל ריה"ל בכוזרי ואצל חלוצי העלייה השנייה.

ארץ אהבתי 1

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ה
ארץ אהבתי, שיעור ראשון. על המפגש עם ארץ ישראל. קריאה בסיפורו של עגנון 'ברית אהבה' מתוך אלו ואלו, ובדברי הרב קוק והרב שג''ר.

חבורת הקהילה - ציונות

ד"ר זהר מאור • תשע"ה
התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות. שיעור 11 - על הקהילה בראשית הציונות, בעיקר בקרב הסוציאליסטים בתנועת השומר הצעיר.

נפש, רוח, נשמה. 23 - ממוצעים בנר"ן

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
עיסוק במושגי הנר"ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 23. על הממוצעים שבין כל עולם נפשי לזה שמעליו. על הממוצע שבין האין סוף לסוף בדמות הנר"ן.

דבקות מקומית 1: אמצאך בחוץ - אשקך

הרב אלחנן ניר • יא אייר תשע"ה
שיעור ראשון בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. על חיי החורף וחיי הקיץ, ועל מסעו של הבעל שם טוב לארץ ישראל בעקבות הגנבים.

קריאות תלמודיות - לוינס

הרב אורי ליפשיץ • תשע''ה
קריאות תלמודיות - גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא. שיעור 6 - עמנואל לוינס

מקום ובית בכתבי הרב שג"ר 1: אדמה, ארץ ומדינה

איתן אברמוביץ • י"א אייר תשע"ה
שיעור ראשון בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. על המקום כמנוחה, ועל ההבחנה בין אדמה, ארץ ומדינה והשלכותיה.

על המקום והתפילה 3

איתן אברמוביץ' • תשע''ה
התבוננות במשמעותם של המקום והקדושה. שיעור שלישי - על היחס המורכב לקדושת הארץ ולמטענים שהיא נושאת איתה במגוון מקורות, מימי הביניים ועד העלייה השנייה
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435