אלישיב שרלו

איך קוראים לך?

אלישיב בשרלו • תשע"ז

רוצה לצאת איתי?

אלישיב שרלו • תשע"ח

על שום מה?

אלישיב שרלו • תשע"ח

בשבח המצעדים - שיח לפרשת במדבר

אלישיב שרלו • כ"ה אייר תשע"ט
ברוח מועדי אייר מגיע ספר במדבר ומתאר את המצעד הצבאי של ישראל. בפער בין הפרטים המשעממים לבין התמונה הכוללת המרשימה של המצעד, טמונה הזמנה לצאת לרגע מ...
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435