הרב יאיר דרייפוס

החודש הזה לכם - הרהורים על התחדשות לחודש ניסן

הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר • כד אדר תשע"ז
עיון בדברי מי השילוח, הרבי מלובביץ והרב שג"ר על ההתפעלות, חוסר הנחת וההתחדשות.

הרהורים על הזיכרון - שיחה לשבת זכור

הרב יאיר דרייפוס • יא אדר תשע"ז
על הקשר בין זיכרון הברית, זיכרון מחיית עמלק וזיכרון השבת.

להסתופף בצילו, לדבוק בצליליו

הרב יאיר דרייפוס • י סיון תשע"ז
דברים לרגל עשור להסתלקותו של הרב שג"ר.

עוד נגיעות בשפת הלב - הרב שג"ר והימים הנוראים

הרב יאיר דרייפוס • כא סיוון תשע"ז
מתוך יום לימוד, היזכרות וחלום שהתקיים בירושלים, בכ"א סיוון תשע"ז, לציון עשר שנים לפטירת הרב שג"ר.

לחלום לאור דמותו של הרב שג"ר

 • כא סיוון תשע"ז
אירוע הסיום של יום לימוד, היזכרות וחלום לציון עשר שנים לפטירת הרב שג"ר, שהתקיים בירושלים בכ"א סיוון תשע"ז. רשמים וחלומות בעקבות הרב שג"ר מפי הרב יא...

הרהורים חדשים-ישנים על הווידוי

הרב יאיר דרייפוס • ה תשרי תשע"ח
שיחה וניגונים עם הרב דרייפוס וחגי הלברטל, על היכולת לקבל את החסד בימים הנוראים.

הרהורים רוטטים לימים של ראשית שנה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ח

אין עוד מלבדו - קולות של ייחודים

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ח

השקט שאחרי הסערה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ח

מקום הפורח באוויר

הרב יאיר דרייפוס • ז אדר תשע"ח
מחשבות על קדושה ומקום, לקראת הפרידה מבית המדרש הישן של הישיבה. מתוך יום העיון 'על דעת המקום'.

ישקני מנשיקות פיהו

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ח

על שפת ההתחדשות

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ח
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435