הרב יאיר דרייפוס

אחד היה אברהם

הרב יאיר דרייפוס • ט חשוון תשע"ו
על ביתיות, אבהות, נטישה וחזרה בעקבות דמותו של אברהם.

הכנסת אורחים כמשל

הרב יאיר דרייפוס • טז חשוון תשע"ו
התבוננות במשמעותה של הכנסת אורחים כמשל להיפתחות של האדם אל זולתו.

הכנה והשתוקקות לשבת

הרב יאיר דרייפוס • א כסלו תשע"ו
על האופן שבו ההכנה מעוררת את התשוקה, ועל המתח בינה לבין המסגרות.

עונג שבת ופרסום נס חנוכה

הרב יאיר דרייפוס • ח כסלו תשע"ז
בעקבות שני מאמרים של הרב שג"ר, שיחה על עונג שבת ונר חנוכה כמצוות שאינן ציוויים חיצוניים אלא חלק מדמותו של היהודי.

ארץ מנוחת אהבה ונדבה

הרב יאיר דרייפוס • כב כסלו תשע"ז
מחשבות לקראת חנוכה, ודיבור על שייכות למקום בעקבות אירועי עמונה.

עליית הנשיות והרגל הצולעת

הרב יאיר דרייפוס • ז טבת תשע"ז
בעקבות ספרו של השל על התפילה ותורה של אדמו"ר הזקן על קול האשה, שיחה על האיזון בין התחדשות ושמרנות.

שבת בעולם של לא כלום

הרב יאיר דרייפוס • כ"ו כסלו תשע"ז
על משמעותה של השביתה בעולם שבו המלאכה איבדה את חומריותה. מתוך סמינר חנוכה תשע"ז בנושא השבת.

משה מנהיג רחמן

הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר • כח טבת תשע"ז
קריאה בספר תומר דבורה לרמ"ק ובתורה של רבי נחמן, על רחמנות, היררכיה והדדיות במפגש בין מורה לתלמיד - האם אפשר להימנע מפטרונות?

רומנטיקה של הטבע

הרב יאיר דרייפוס • ו שבט תשע"ז
עיון בדרשה של הרב שג"ר לטו בשבט - על סודו של החיבור לטבע.

אל תהי בז לכל אדם

הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר • כ שבט תשע"ז
עיון בפסקה של הרב קוק על ביטול ההיררכיות לעתיד לבוא, ודיון סוער על הרלוונטיות שלה עבורנו.

כאבה של ההלכה

הרב יאיר דרייפוס והרב אחיה סנדובסקי • כז שבט תשע"ז
הרב דרייפוס משוחח עם הרב אחיה על הקשיים והחשיבות של שמירת ההלכה בימינו. מתוך יום עיון לציון מאה שנים ל'הלכה ואגדה' של ביאליק.

ופתחת את ידך - שמחת פורים והארת הפנים לאביון

הרב יאיר דרייפוס • ד אדר תשע"ז
על המשמעות העמוקה של מצוות מתנות לאביונים, ועל האפשרות להיפתח אל האחר המאיים עלינו.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435