הרב אורי ליפשיץ: תורה ובעל פה

תורה ובעל פה 1: מבוא

הרב אורי ליפשיץ • ט' באלול תשע"ה
שיעור מבוא, על התורה הכתובה ועל זו המדוברת

תורה ובעל פה 2: תורה שבכתב

הרב אורי ליפשיץ • ט"ז אלול תשע"ה
על נוכחותה של התורה שבעל פה בתוך התורה שבכתב, ועל חלקו של עזרא הסופר ביניהן.

תורה ובעל פה 3: הכנסת הגדולה

הרב אורי ליפשיץ • כ"ד אלול תשע"ה
מיהם אנשי כנסת הגדולה? ומה תפקידם?

תורה ובעל פה 4: תחילת תקופת הזוגות

הרב אורי ליפשיץ • ח תשרי תשע"ו
דיבור על תחילת תקופת הזוגות.

תורה ובעל פה 5: סוף תקופת הזוגות

הרב אורי ליפשיץ • ו' חשוון תשע"ו
שיעור סיכום על תקופת הזוגות, דיברנו על שמעון בן שטח ויהודה בן טבאי, ושמעיה ואבטליון.

תורה ובעל פה 6: הלל ושמאי

הרב אורי ליפשיץ • כ' חשוון תשע"ו
היכרות עם דמותם של הלל ושמאי וסקירת המחלוקות ההלכתיות ביניהם.

תורה ובעל פה 7: מהפכתו של הלל

הרב אורי ליפשיץ • כ"ט חשוון תשע"ו
המיוחד בדרכו וגישתו של הלל לתורה ולכול אדם, שיעור מסכם על דמותם של הלל ושמאי על המחלוקות הרוחניות ביניהם.

תורה ובעל פה 8: אלו ואלו דברי אלוקים חיים?

הרב אורי ליפשיץ • ד' כסלו תשע"ו
בעקבות מחלוקות הלל ושמאי, תחילת בירור על היחס למחלוקות ביהדות, סקירת הכיוונים של מחלוקות כתקלה לעומת מחלוקות כלכתחילה.

תורה ובעל פה 9: ולשון חוק מכריע בנתיים

הרב אורי ליפשיץ • יא כסלו תשע"ו
המשך עיסוק ביחס למחלוקות, דיבור על הגישה שסוברת שאין מחלוקות כלל, ולימוד קטע מתוך ספר היצירה שנוגע בנושא.

תורה ובעל פה 10: פרושים וצדוקים

הרב אורי ליפשיץ • כה' כסלו תשע"ו
שיעור על הקבוצות היהודיות בתקופת בית שני ועל ההבדלים ביניהם.

תורה ובעל פה 11: רבן יוחנן בן זכאי

הרב אורי ליפשיץ • ב' טבת תשע"ו
מי היה רבן יוחנן בן זכאי? קטן תלמידי הלל? מחיה היהדות שלאחר החורבן? שיעור על דמותו ותורתו.

תורה ובעל פה 12: מן השמים יוכיחו

הרב אורי ליפשיץ • י' בטבת תשע"ו
שיעור על דמותו של רבי אליעזר בן הורקנוס, האנרגיות המצויות בו, ועל ויכוחו עם חכמים בנוגע לתנורו של עכנאי.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435