שיעורים ומאמרים בנושאים שונים

התשובה אל האמהות

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א
מתוך רמזי אלול מפגש שני- ערב עיון.כג' אלול.

פיוטי סליחות

חכם יהודה פתיה • תשע"א
מתוך רמזי אלול מפגש שני - ערב עיון.כג' אלול.

כיוונים בזהות יהודית 2

איתן אברמוביץ • תשע"א
טז אלול

ניגוני קרליבך לימים הנוראים

הרב רז הרטמן • תשע"א
מתוך רמזי אלול - ערב עיון, ט' אלול.

כיוונים בזהות יהודית 1

איתן אברמוביץ • תשע"א
ט' אלול.

שיחת פתיחה - אלול התש"א

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א
ב אלול

הרב שג"ר ועולם הישיבות

הרב בני קלמנזון • תשע"א
מתוך יום העיון לזכרו של הרב שג"ר, כה סיוון.

תפילה לעני

הרב נתן גרינברג • תשע"א
מתוך יום עיון 'לבקש תפילה' יז אדר ב.

תפילה קהילתית

הרב אבישי שריבר • תשע"א
מתוך יום עיון 'לבקש תפילה' יז אדר ב.

שיעור פתיחה לאלול

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע

דיבורים על זיקנה וצעירות

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
"מלמד שכל צדיק וצדיק לעולם הבא עתיד לחיות אלף שנים... וכל אחד ואחד מהן נולדים להם סימני נערות וחוזרים כולם לימי נערותם...". "הכול רוצים לחיות זמן ר...

תורה ובע"פ

הרב אורי ליפשיץ • תש"ע
על השתשלות התורה שבעל פה.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435