שיעורים ומאמרים בנושאים שונים

גמגום ואהבות: בכיו של משה ובכיו של עשיו

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

מיתוס ואמונה 2

פרופ' שלום רוזנברג • תשע"ד
קריאות פילוסופיות באגדות חז"ל - תגובה לשיעורו של פרופ' יהודה ליבס

מיתוס ואמונה 1

פרופ' יהודה ליבס • תשע"ד
על האמונה היהודית כפי שהיא משתקפת בקריאות מיתיות של אגדות חז"ל

אירוע פרידה מגיורא רפאלי

בית המדרש • תשע"ג
דברי פרידה מגיורא רפאלי.

קבלת תורה כקבלה עצמית בעולמו של הרב שג"ר

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג
שיעור מתוך היארצייט השישי לרב שג"ר.

שיחת פתיחה- זמן אלול

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב
ב' אלול.

דילמת הגיור העכשווית

הרב מאיר ליכטנשטיין • תשע"ב
'ורבים מעמי הארץ מתייהדים' - לדילמת הגיור העכשווית.מתוך יום העיון 'הברית - בעקבות הרב שג"ר. תאריך כד' סיוון.

ברית התורה

הרב נעם סמט • תשע"ב
ברית התורה: היגיון משפטי או דין תורה? בעקבות שיעורי הרב שג"ר. מתוך יום העיון 'הברית - בעקבות הרב שג"ר. תאריך כד' סיוון.

ירושת הגר

מר אודי לאון • תשע"ב
מתוך יום העיון 'הברית - בעקבות הרב שג"ר'. תאריך כד' סיוון.

התפיסה המתנגדית של ה'תורה'

הרב שמואל ריינר • תשע"ב
שיעור מרצה אורח - הרב שמואל ריינר ר"י מעלה גילבוע ובנו של ר"י קול תורה לשעבר. השיעור עוסק ביחסו של העולם הליטאי לתורה ולחיים.

התוועדות יט כסלו

 • תשע"ב
יט כסלו.

ערב עיון - 'רחמים פשוטים'

 • תשע"ב
ערב עיון והתעוררות שערכה ישיבת שיח יצחק לזכר ר' אבי שטרן ז"ל.ו' תשרי.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435