שיעורים ומאמרים בנושאים שונים

שיחה לאלול - לקראת פתיחת הזמן

הרב שג"ר • 
שיחת הרב שג"ר לאלול התשס"ה, לאחר ההתנתקות. על הזמן והמחזוריות, ועל האבלות שיכולה להוביל אל חידוש הברית

מסירות נפש ויגיעת הנשמה - הרב שג"ר כמחדש שפה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד
יום עיון בנושא מסירות נפש לציון שבע שנים להסתלקותו של מו"ר הרב שג"ר זצ"ל

מוות ואמונה

איתן אברמוביץ • תשע"ד
יום עיון בנושא מסירות נפש לציון שבע שנים להסתלקותו של מו"ר הרב שג"ר זצ"ל

הלכה ומסירות נפש

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
יום עיון בנושא מסירות נפש לציון שבע שנים להסתלקותו של מו"ר הרב שג"ר זצ"ל

שיעור בעקבות חטיפת הנערים

הרב אלחנן ניר • תשע"ד

על קדושה וישראליות

תא"ל הושע פרידמן בן שלום  • תשע"ד
שיעור מתוך יום העיון השנתי: שמים חדשים - דתיות וקדושה בעולם משתנה

אמונה במרחב של משחקי זהויות

הרב יאיר דרייפוס וד"ר איתן אברמוביץ • תשע"ד
שיעור מתוך יום העיון השנתי: שמים חדשים - דתיות וקדושה בעולם משתנה

על טוטאליות ורגישות דתית

הרב דודי דודקביץ' והרב אבישי שרייבר • תשע"ד
שיעור מתוך יום העיון השנתי: שמים חדשים - דתיות וקדושה בעולם משתנה.

קדושה במציאות מורכבת

הרב אלישע וישליצקי • תשע"ד
שיעור מתוך יום העיון השנתי: שמים חדשים - דתיות וקדושה בעולם משתנה

קדושה שניה? עיון בסוגית פרזים ומוקפים

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור מתוך יום העיון השנתי: שמים חדשים - דתיות וקדושה בעולם משתנה

פסיקת הלכה נוכח מציאות משתנה

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ד
שיעור מתוך יום העיון השנתי: שמים חדשים - דתיות וקדושה בעולם משתנה

גמגום ואהבות: על אמונה וכפירה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435