שיעורים ומאמרים בנושאים שונים

זכר לדבר

יעקב מאיר • תשס"ח
על העריכה המשיחית של רבי יהודה הנשיא.מאמר מתוך 'קונטרס' כסלו תשס"ח.

גשם

הרב שג"ר • תשס"ה
תגובת הנגד לקוקה קולה המערבי, הינה חזרה לינקות העורגת לשוב ולמצוץ ממימי בראשית חיים. מאמר על תפיסת הטבע בתנ"ך ואצל חז"ל.

מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים

אורי בן דוד • תשס"ח
חז"ל בתקנם את נוסח תפילת העמידה, יצרו חיבור מיוחד בין הברכה השנייה בה, ברכת 'גבורות', להזכרת גשמים. במאמר זה ננסה לעמוד על חיבור זה ועל עניינו של ה...

אחרי פטירת מורי ורבי הרב שג"ר זצ"ל

בניה ינאי • תשס"ז
דברים היוצאים מן הלב על דמותו המופלאה של הרב שג"ר, על תורתו החדשה ועל האנשים שהתקבצו סביבו.[פורסם בקונטרס לזכר הרב שג"ר, בעריכת צבי ויינגרטן]

מבועי דליבא

אבישר הר שפי • תמוז תשס"ז
על הדרכים, התורות והספיקות שלמדנו מהרב שג"ר זצ"ל.

רבי נחמן והרב שג"ר על סף המוות

הרב יאיר דרייפוס • תמוז תשס"ז
שיחה שניתנה בישיבה לאחר פטירת הרב שג"ר, על רפואה, קונפורמיות ועמידה מול המוות.

שלושים לפטירתו של הרב שג"ר

הרב יאיר דרייפוס • תמוז תשס"ז
דברים שנאמרו בהתכנסות ערב השלושים לפטירתו של הרב שג"ר זצ"ל.

על דבר החידלון

הרב שג"ר • 
רשימה אישית מתוך 'משיב הרוח', תמוז תשנ"ה.

מים רבים

אלחנן ניר • תשס"ז
כמה טיפות על "מים נוקבין" ו"מים דוכרין"

גשמים - טבע ואמונה

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ז

שיחה לאלול - לקראת פתיחת הזמן

הרב שג"ר • 
שיחת הרב שג"ר לאלול התשס"ה, לאחר ההתנתקות. על הזמן והמחזוריות, ועל האבלות שיכולה להוביל אל חידוש הברית

שפכי כמים לבך נוכח פני ה'

אריה פרנס • 
רשמים קצרים ממדרש בראשית רבה
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435