מועדים

הקול המושתק של רשב"י

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט
במערתו חידש ר' שמעון בר יוחאי תורה חדשה, שאיימה על יהדות המצוות המעשיות שהנהיגו חכמים. במשך הדורות הוצא ר' שמעון מן המערה, בכל פעם בהתאם לצרכי הדור.

הא לחמא

רולי בלפר • תשס"ט
מה מביא אותנו לחגוג את חרותנו באכילת מצה ובהמנעות מאכילת חמץ? על השעבוד לטכנולוגיה בימים ההם ובזמן הזה.

כסלו וחנוכה כפרויקט עיצוב

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט
בכוחנו לכונן את הרוחניות שלנו באמצעות יצירת השפה, הסמלים והמטאפורות; השפה עצמה משפיעה ומכוננת. שיעור שניתן בישיבה בכסלו תשס"ח.

יתרון השמחה - על מגילת קהלת

עמרם מרגלית • תשס"ט
כיצד ניתן לשמוח בדבר שחג וחוזר עלינו מדי שנה בשנה, שוב ושוב? האין אנו נידונים להיתקל שוב ושוב בשעמום של מעגל השנה המוכר, וחוזר חלילה עד יום מותנו?

תשובה וסוכות

נריה סופר • תשס"ח
חגי תשרי נעים לכאורה בשני צירים שאינם קשורים - ציר החזרה בתשובה, וציר הרגלים. חז"ל דורשים והופכים אותם לחטיבה אחת באמצעות מבט אחר על החזרה בתשובה ש...

סוכות לנצח אחרי נעילה

רולי בלפר • תשס"ח
האיסור לעשות מן העשוי הוא שימור העראיות: אנחנו מושלכים החוצה ושם צריכים למצוא מקום בלי מפלט תחת כותרת של בית, אלא משהו אחר לגמרי. הסוכה צריכה להיו...

אין הדבר תלוי

אור יחזקאל הירש • תשס"ח
ניתוח מעמיק, מחודש ומחדש במדרש המספר את סיפורו של ר' אלעזר בן דורדיא, מגלה תובנות חדשות בסמליותו של הסיפור וברלוונטיות שלו לתהליך החזרה בתשובה האיש...

יום הכיפורים - עבודה מעשית וירידת השכינה

איתי בשן • תשס"ח
ננסה לאבחן שני כיוונים המופיעים ביחס ליום הכיפורים, בעקבות מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש בגמרא -מחד, צד העבודה, התפילה, הכפרה ע"י מעשינו; ומאידך, צד הש...

לשמוע קול שופר

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
האם הלימוד ישנה את ראש השנה שלי? ואם כן – מהו היחס בין הלימוד לבין מה שיקרה בפועל ממש, בעולם המעשי של המלכות? שיעור פתיחה לזמן אלול תשס"ח.

על ההתמסרות לצער

אורי וייל • תשס"ח
בתשעה באב נמסור את ליבנו לבכי, על אף החשש מכך; את ט"ו באב ושאר התקופה עד אלול אנו עשויים לגלות לאחר הבכי בגוונים חדשים של טוב ושמחה.

בחירה בתורה

גילעד רוזנברג • תשס"ח
כשמשה בוחר הוא בעצם אומר שהוא לא יכול בלי יכולת הבחירה, והוא גם אומר משהו על הבחירות הקטנות של החיים.עיון בליקוטי מוהר"ן קמא קצ, לחג השבועות.

ירושלים של מטה

הרב אבישי שרייבר • תשס"ח
על הסתירה בין הגעגועים לירושלים כחלום והמרחק מהעיר הממשית; בין חידושי הרי"מ ליהודה עמיחי.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435