מאמרים ושיעורים בספר בראשית

יום קטנות

משה שריאל • 
פרשת חיי שרה מלאה בדמויות חדשות שמשתתפות באופן פעיל בסיפור המקראי. אנו פוגשים באנשים ממש, יחידים שרגע היו ומיד נעלמו. שיח לשבת חיי שרה.

הוא לא מעכב

צבי ויינגרטן • תשע"ב
שיח לשבת וירא על הדיון בין הקב"ה לאברהם על סדום -מאיפה העזות להתדיין כך עם הקב"ה, ואולי יש לומר שהקב"ה הביא את הדיון הזה על עצמו...

הגיע הזמן לקום וללכת

צבי ויינגרטן • 
אברהם מוכר כגר ראשון, יתרו מוצג כגר נוסף. החיבור ביניהם מתבקש - אבל האם החיבור הזה בכלל אפשרי? נראה שרב השונה על הדומה. שיח לשבת לך לך.

מאי דהוה הוה

צבי ויינגרטן • תשע"ב
שיח לשבת נח - כשהמבול, על ממדיו הכבירים, לא מרגש אף אחד יותר, נאלץ ר' עקיבא לחשוב על פתרון אחר - פתרון משונה, יצירתי ומרתית.

המאור הקטן

צבי ויינגרטן • 
שיח לשבת בראשית - על האפשרות להתייחס לאמיתות שנכתבו פעם כרלוונטיות להיום, גם אם ברגע הראשון הן לא מסתדרות עם המציאות המדעית שאנו חיים בה.

בשבח הניואנסים

דוד בראון • תשע"ב
סיפור יוסף והאחים מגיע לשיא כאשר דברי יהודה ויוסף מחלחלים אלינו ברבדים מרבדים שונים ומתפרשים, לאורך הדורות, תוך הכלה של מטענים רבים. שיח לשבת ויגש.

מזווית אחרת

חיים יחזקאל ברונשטיין • תשע"ב
סיפור מכירת יוסף זוכה לכמה נקודות מבט, והתפתלותו המתמשכת נותנת לקורא הזדמנות לראות את הנסתר, את מבטי הסובייקט של כל משתתפיו. שיח לשבת מקץ.

אחים

אורי דוד שוק • תשע"ב
הקשר בין האחים ליוסף הוא קשר לא נעים, אבל גם הדינמיקה בתוך הקבוצה הזו לא ברורה. האמנם זהו הכינוי היחיד לו יזכו, ומדוע חלקם נשארים אנונימיים? שיח לש...

לדרכו היה מהלך

משה שריאל • תשע"ב
המפגש בין יעקב לעשו הוא מפגיש בין כוחות הטוב לכוחות הרוע. האם בכך גלומה הסרת האחריות מכוחות הטוב והטלת אשמה על עשו בלבד? שיח לשבת וישלח.

ביקורת טקסט

צבי ויינגרטן • תשע"ב
האמנם לא נותר לנו אלא להסתכל על הטקסט המקראי בעיניים שאינן שופטות ואינן מגיבות? ומאידך - מה ישאר בידינו עת נבקר את אבותינו בעיניים אליטיסטיות? שיח ...

מי אתה עשו?

צבי ויינגרטן • תשע"ב
עיון חדש בסיפור מכירת הבכורה - הנגשה בין הקריאה המודרנית הביקורתית והקריאה החז"לית כפי שהיא בבראשית רבה. על עשו שלא היכרתם. שיח לשבת תולדות.

ויחי

ישראל אורי מייטליס • תשע"ב
דיון בהכרעה ש"יעקב אבינו לא מת" - האמנם? האם המשמעות היא שהתורה מטעה אותנו? ובאותו נושא - מה משמעות המימרא שצדיקים במיתתם קרויים חיים? שיח לשבת ויחי.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435