מאמרים ושיעורים בספר בראשית

המאור הקטן

צבי ויינגרטן • 
שיח לשבת בראשית - על האפשרות להתייחס לאמיתות שנכתבו פעם כרלוונטיות להיום, גם אם ברגע הראשון הן לא מסתדרות עם המציאות המדעית שאנו חיים בה.

יעקב לא מת?

אורי מייטליס • תשע"ב
דיון בהכרעה ש"יעקב אבינו לא מת" - האמנם? האם המשמעות היא שהתורה מטעה אותנו? ובאותו נושא - מה משמעות המימרא שצדיקים במיתתם קרויים חיים? שיח לשבת ויחי.

מזווית אחרת

חי ברונשטיין • 
סיפור מכירת יוסף זוכה לכמה נקודות מבט, והתפתלותו המתמשכת נותנת לקורא הזדמנות לראות את הנסתר, את מבטי הסובייקט של כל משתתפיו. שיח לשבת מקץ.

קשרים

צבי ויינגרטן • 
המעבר החד שמנתק אותנו ממכירת יוסף ותוצאותיו לסיפורו של יהודה וחוזר חלילה הוא לכל הפחות תמוה - לא כך מתנתקים מסיפור כל כך מרכזי. שיח לשבת וישב.

ויותר יעקב לבדו ויאבק

צבי ויינגרטן • תשע"ב
התורה מספרת לנו שיעקב נאבק עם מישהו - אבל לא מספרת לנו עם מי? כמה מחשבות על המאבק הזה ועל השאלה שמרחפת - הייתכן שיעקב נאבק... עם עצמו? שיח לשבת וישלח.

ויחי

ישראל אורי מייטליס • תשע"ב
דיון בהכרעה ש"יעקב אבינו לא מת" - האמנם? האם המשמעות היא שהתורה מטעה אותנו? ובאותו נושא - מה משמעות המימרא שצדיקים במיתתם קרויים חיים? שיח לשבת ויחי.

בשבח הניואנסים

דוד בראון • תשע"ב
סיפור יוסף והאחים מגיע לשיא כאשר דברי יהודה ויוסף מחלחלים אלינו ברבדים מרבדים שונים ומתפרשים, לאורך הדורות, תוך הכלה של מטענים רבים. שיח לשבת ויגש.

מזווית אחרת

חיים יחזקאל ברונשטיין • תשע"ב
סיפור מכירת יוסף זוכה לכמה נקודות מבט, והתפתלותו המתמשכת נותנת לקורא הזדמנות לראות את הנסתר, את מבטי הסובייקט של כל משתתפיו. שיח לשבת מקץ.

אחים

אורי דוד שוק • תשע"ב
הקשר בין האחים ליוסף הוא קשר לא נעים, אבל גם הדינמיקה בתוך הקבוצה הזו לא ברורה. האמנם זהו הכינוי היחיד לו יזכו, ומדוע חלקם נשארים אנונימיים? שיח לש...

לדרכו היה מהלך

משה שריאל • תשע"ב
המפגש בין יעקב לעשו הוא מפגיש בין כוחות הטוב לכוחות הרוע. האם בכך גלומה הסרת האחריות מכוחות הטוב והטלת אשמה על עשו בלבד? שיח לשבת וישלח.

ביקורת טקסט

צבי ויינגרטן • תשע"ב
האמנם לא נותר לנו אלא להסתכל על הטקסט המקראי בעיניים שאינן שופטות ואינן מגיבות? ומאידך - מה ישאר בידינו עת נבקר את אבותינו בעיניים אליטיסטיות? שיח ...

מי אתה עשו?

צבי ויינגרטן • תשע"ב
עיון חדש בסיפור מכירת הבכורה - הנגשה בין הקריאה המודרנית הביקורתית והקריאה החז"לית כפי שהיא בבראשית רבה. על עשו שלא היכרתם. שיח לשבת תולדות.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435