מאמרים ושיעורים בספר בראשית

להתחיל מבראשית

צבי ויינגרטן • תשע"א
אחרי שאגרנו את הכוחות והספירות של החגים נותר לנו לממשם לבחינת המשיח. שיח לשבת בראשית.

השלמה

אחיה ארביב • תש"ע
על רקע מתחים בין יעקב ליוסף נכנס הבן לשיחה אחרונה לפני מות אביו, מלווה בשני הנכדים. פרשנות לברכת הבנים, והשיח שפותח את פרשת ויחי. שיח לשבת ויחי.

סוד הגילוי והכיסוי בסיפורי יוסף

אורי וייל • תש"ע
בחינת סיפור המפגש בין יוסף לאחיו בעיניים חסידיות: פריצת הסוד ושמירתו, ולימוד לימינו על רקע סיפור זה. שיח לשבת פרשת ויגש

הוא עשיו

צבי ויינגרטן • תש"ע
על דמותו השלילית של עשיו בעיני חז"ל, בעיני המפרשים ובעיני המקרא. שיח לשבת וישלח

יעקב ורחל - בין בכי לצחוק

אחיה ארביב ובנימין חסון • תש"ע
על יחסי הקרבה באופי וברצון בין יעקב ורחל ועל הפער שנשאר ביניהם באופן תמידי. שיח לשבת ויצא

מעשה אבות

יונתן גרינבוים • תש"ע
כל מעשיו של אברהם נראים כסימנים מקדימים למעשיו של יצחק - ובכל זאת, יצחק מרווה את הצמא לשינוי. שיח לשבת תולדות

החיים יפים

אחיה ארביב • תש"ע
התבוננות בדרכי אברהם אבינו הרואה את כל אירועי ימיו כהשתלשלות. שיח לשבת וירא.

להיות ברכה

בניה שטכלברג • תש"ע
אברהם מקבל כוח ועם כוח מגיעה אחריות כבדה. שיח לשבת לך לך.

ילדים, בשר וכל החיים לפניו

יואל כץ • תש"ע
ביציאתו מהתיבה מקבל נח מידי אלוקים את היתר אכילת הבשר ואת הציווי להתחיל לפרות ולרבות בעולם החדש. שיח לשבת נח.

על בריאת הזמן ואיונו

אורי מייטליס • תש"ע
בבראשית התחלנו את הכל, את המציאות ואת כל מה שבתוכה. התענוג הוא הקפיצה מהמציאות, הדריכה החוצה, אפילו אם רק לרגע... שיח לשבת בראשית

לחיות לרגלי אלוקים

איתמר אמיתי • תש"ע
החיים כרמז או החיים כמשל? רבי נחמן לא אמר את שאמר פנחס שדה משום שאמירתו שונה בתכלית. שיח לשבת מקץ וחנוכה.

בעל החלומות

משה שריאל • תש"ע
סקירת סיפורי החלומות בספר בראשית ומסקנה על משמעות החלומות שהם חלמו אז, שאנחנו חולמים היום. שיח לשבת וישב

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435