מאמרים ושיעורים בספר בראשית

בעל החלומות הלזה בא

רולי בלפר • תשס"ט
אין הופעה צפופה של חלומות בכל סיפורי ספר הישר, כסיפורי החלומות בפרשות יוסף ואחיו. שיח לשבת פרשת מקץ.

'אין לך דבר שבעולם שעומד בפני התשובה כלל'

אורי מייטליס • תשס"ט
פירוש לדבריו של ר' שמחה בונים מפשיסחא. על כוחה של תשובה, מעלתו של יהודה ואורו של משיח. שיח לשבת פרשת וישב.

כי עלה השחר

נריה סופר • תשס"ט
מאבקם של יעקב והמלאך מתרחש בזמן המעבר מן הלילה ליום. בסוגיות על זמני קריאת שמע אנו מוצאים התייחסויות שונות לאותו רגע. שיח לשבת פרשת וישלח.

אשא עיני אל ההורים

עמיחי רוזנפלד • תשס"ט
עיון במדרשי בראשית רבה לפרשת ויצא, הממחישים את דאגותיו וחששותיו של יעקב בצאתו מבית הוריו. שיח לשבת ויצא.

אחותי היא - שלושה סיפורים כסיפור של תהליך

אורי וייל • תשס"ט
עיון בסיפורי 'לקיחת האשה' מעלה הבדלים משמעותיים בין אברהם ליצחק, וחושף תובנות בנוגע לקשר שבין האבות לנשותיהם, לתפקידם ולאלוקים. שיח לשבת תולדות.

שיחת העשבים

נתנאל ארמן • תשס"ט
יצחק הולך לשוח בשדה - למילה 'לשוח' שתי הוראות: תפילה, והתמזגות עם השדה. הטבע מעצב את התפילה שלו כטבעית, ואילו התפילה מעצבת את הטבעיות שלו כאנושית.ש...

מבצע פנים אל פנים

צבי ויינגרטן • תשס"ט
אברהם עומד לפני ה' ונלחם, לא רק על סדום, אלא גם (ואולי: בראש ובראשונה) על דרכו באמונה ובקודש. שיח לשבת וירא.

בא"י מגן אברהם... ושרה

צבי ויינגרטן • תשס"ט
על ייחודו של אברהם וייחודה של שרה ואיפה זה שם אותנו. שיח לשבת לך לך.

כלי חמס מכרותיהם

צבי ויינגרטן • תשס"ט
המחלוקת לגבי המילים 'בחרבי ובקשתי', זכתה לגיבוי מצד פרשנים מאוחרים, בהתאם לתפיסתם את הנהגת האדם בעולם - בחרב או בתפילה.שיח לשבת ויחי.

קריאה למעורבות

עמרם מרגלית • תשס"ט
המילים "אני יוסף, העוד אבי חי", פונים גם לקורא מבחוץ: אם רק תתערב לרגע תגלה שאתה חלק מהסיפור הרבה מעבר למה שחשבת. שיח לשבת פרשת ויגש.

ואחד תרגום

רולי בלפר • תשס"ט
על מגדל בבל, המספר את סיפור איחוד השפה ופירודה. שיח לשבת נח

נורמטיביות, מוסריות, יצריות

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
קיום הלכה באופן ממשי איננו כציות לספר אלא כהיענות לרוח ולמסורת. המאמר פותח פתחים ואופקים המאפשרים לעובד ה' בימינו 'להתחבר' להלכה. שיח לשבת פרשת וישלח.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435