מאמרים ושיעורים בספר בראשית

יודעי טוב ורע

אור יחזקאל הירש • תשס"ח
עיון בפרשנות החסידית-קיומית לסיפור עץ הדעת טוב ורע, המשמשת קרקע להבנת כל התורה באור חסידי. שיח לשבת פרשת בראשית.

אור, חושך, עמימות

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
הלילה והחושך במסורת היהודית הינם חלק אורגני מן המעגליות של הזמן. שיח לשבת פרשת ויצא.

פתוח סגור פתוח

איתן אברמוביץ • תשס"ח
מה קורה ליעקב ברגע היציאה מארץ ישראל, שצובע את כל התהפוכות שבהמשך בגוון שחור-צפוף-אחיד?שיח לשבת ויצא.

צחוק

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
דמותו של יצחק בהקשר של מושג הצחוק נידונה בהרחבה בכתבי חסידות. שיח לפרשת תולדות.

שפת אמת ושפת שקר

הרב אורי ליפשיץ • תשס"ח
על פי השפת-אמת, הצדיק לא מציב עולם אלטרנטיבי לעולם השקרי הזה, אלא משתמש בו ומתלבש בשפה ובשקר הללו כאחד האדם. שיח לשבת תולדות.

גניבת הברכות

הרב שג"ר • תשס"ח
לעיתים העוול האמיתי איננו בפריעת החוק, אלא בחקיקת החוק עצמו. הרמאות של יעקב היא היא האמת, אך אסור לה להפוך להיות חוק כללי. שיח לשבת תולדות.

ויקם אברהם

יונתן גרינבוים • תשס"ח
כמו בחייה, שרה משמשת כלי לקבלת הברכות עבור אברהם גם במותה.שיח לשבת חיי שרה.

זוגיות אפשרית

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
נושא השידוך בין איש לאשה, נמצא במתח שבין מקריות המפגש, לבין ממד הנצחיות של הזיווג. שיח לשבת חיי שרה.

עצמות יוסף

אבישר הר שפי • תשס"ז
בשמירת הברית של יוסף ישנו חידוש המצייר לנו את הגאולה אף היא באופן שונה. שיח לשבת פרשת וישב.

מה צופן המפגש?

ר' נועם סמט • תשס"ז
יעקב - לאחר בריחותיו - מוצא עצמו נעמד מול עשו. ננסה לעמוד על הרגע הטעון הזה. שיח לשבת פרשת וישלח.

מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו

ר' שלמה שוק • תשס"ז
הסולם שלצדנו מאפשר לנו לגשר על הפער שבין חלום למציאות.שיח לשבת פרשת ויצא.

אינטרסנטיות של אמת

הרב שג"ר • תשס"ז
דבר תורה לפרשת תולדות. פורסם ב"שבת בשבתו"

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435