מאמרים ושיעורים בספר בראשית

יוסף ויהודה בראי השפת-אמת

זוהר מאור • תשס"ח
יוסף מייצג את הפן הנסתר ויהודה את הנגלה. לכן כתר ההנהגה נמסר ליהודה, אך לעתיד לבוא גדול חלקו של יוסף דווקא. יוסף העוסק בחומר עשוי להראות כ"מסלסל בש...

ויבא יעקב שלם

צבי ויינגרטן • תשס"ח
על מדרש בראשית רבה העוסק בהשלמת הנפשות היורדות למצרים מ-69 ל-70.שיח לשבת פרשת ויגש.

קטעי מחשבות לפרשת ויגש

הרב יאיר דרייפוס • 
שיח לשבת ויגש.

פשר היקיצות

עמרם מרגלית • תשס"ח
אין חובה לפרש את סיפור החלום ופתרונו דווקא במושגים של סמלים קדמוניים ואפלים. נראה שהסיפור משתמש בכלים פשוטים יותר. שיח לשבת פרשת מקץ.

אור חנוכה - מהפכה מנטלית, שלום מופלא

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
שיחה לשבת מקץ וחג החנוכה.

מציאות ודמיון

אור יחזקאל הירש • תשס"ח
מנער השוגה בחלומות הופך יוסף לאדם המעשי ביותר שבנמצא, המנהל את ביתו של פוטיפר ולאחר מכן את בית האסורים. שיח לשבת וישב.

נורמטיביות, מוסריות, יצריות

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
קיום הלכה באופן ממשי איננו כציות לספר אלא כהיענות לרוח ולמסורת. המאמר פותח פתחים ואופקים המאפשרים לעובד ה' בימינו 'להתחבר' להלכה. שיח לשבת פרשת וישלח.

ראש, עקב, כף

אריאל ברטוב • תשס"ח
מבטו של הרב קוק מתמקד בנקודות המפגש, המגע והאחיזה שבין האחים – הראש, העקב וכף הירך. על מאבק ורעות בעקבות הראי"ה. שיח לשבת וישלח.

שפת אמת ושפת שקר

הרב אורי ליפשיץ • תשס"ח
על פי השפת-אמת, הצדיק לא מציב עולם אלטרנטיבי לעולם השקרי הזה, אלא משתמש בו ומתלבש בשפה ובשקר הללו כאחד האדם. שיח לשבת תולדות.

גניבת הברכות

הרב שג"ר • תשס"ח
לעיתים העוול האמיתי איננו בפריעת החוק, אלא בחקיקת החוק עצמו. הרמאות של יעקב היא היא האמת, אך אסור לה להפוך להיות חוק כללי. שיח לשבת תולדות.

ויקם אברהם

יונתן גרינבוים • תשס"ח
כמו בחייה, שרה משמשת כלי לקבלת הברכות עבור אברהם גם במותה.שיח לשבת חיי שרה.

זוגיות אפשרית

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
נושא השידוך בין איש לאשה, נמצא במתח שבין מקריות המפגש, לבין ממד הנצחיות של הזיווג. שיח לשבת חיי שרה.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435