מאמרים ושיעורים בספר בראשית

אחראי המבול

צבי ויינגרטן • תשע"ב
הקב"ה דן את העולם ברותחין, ואז הבטיח לא להביא עוד מבול לעולם. אך האם משהו באמת השתנה? שיח לשבת נח.

אברהם אוהבי

צבי ויינגרטן • תשע"ב
עיון בייחודו של האושפיזין הראשון, ביחסים בין מסורת לכנות עצמית. שיח לסוכות.

המציאות כאשליה

צבי ויינגרטן • תשע"ב
פטירת אברהם ושרה ניתנים לקריאה כפיספוס טראגי. אם לא נכנס לחוויה אנו עלולים לקרוא כך גם את כל הביוגרפיה שלהם. שיח לשבת חיי שרה.

דין אמת

צבי ויינגרטן • תשע"ב
חריגות בתרגום אונקלוס אומרות דרשני - על דין, חסד ועמידה מול אלוקים. שיח לשבת לך לך.

זכותו לדעת

עמנואל טראו • תשע"א
על רקע פרשת ויקיליקס והדיון על זכותנו לדעת הכל, דיון במסמכים החסויים שהגיעו אולי לידיו של יעקב - האם הוא ידע את סיפור מכירת יוסף? שיח לשבת ויחי.

תפילה כלפי הזולת

צבי ויינגרטן • תשע"א
עמידת יהודה מול יוסף וקריאותיה השונות בבראשית רבה. שיח לשבת ויגש.

נס, נס, נס!

צבי ויינגרטן • תשע"א
דיון במהותו של נס ובכלל זה בניסי חנוכה. שיח לשבת מקץ

עמידת יוסף בניסיון אל מול שתי בחינות הצלחותיו

יונתן גרינבוים • תשע"א
יוסף, בניגוד לצפוי מכל בן שבע עשרה, אינו מתפתה להצעותיה של אשת פוטיפר, האם לפשט התורה יש הסבר לכך? שיח לשבת וישב.

מניעת תמנע

אורי מייטליס • תשע"א
תמנע ביקשה להכנס לעם ישראל אך נדחתה ולבסוף ילדה את עמלק. האם הדחייה הייתה מוצדקת? ואם כאן מדוע נענשנו בלידת עמלק? שיח לשבת וישלח.

מחלוקת מבוססת תפריט

צבי ויינגרטן • תשע"א
ר' יהודה ור' נחמיה חולקים בנושא התפריט שהציע אברהם לאורחיו - האם מדובר בארוחה צמחונית פשוטה? או שמא בסעודת שלמה בשעתו? שיח לשבת וירא.

מספר מילים על המילה

אורי שוק • תשע"א
עיון בתהליך הציווי על המילה המביאה לידי תמימות ושלמות לפני הקב"ה. מה בין ציווי זה לציוויים אחרים, בין יצחק לישמעאל, ובין שלביו השונים של ציווי זה ע...

תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך מרוב כל

צבי ויינגרטן • תשע"א
עיון בסיבות לחטא דור המבול, בסיבות לעונשם, ולסיבת קריאתה של פרשה זו עם תחילת חודש מרחשוון. שיח לשבת נח.