מאמרים ושיעורים בספר ויקרא

המנחה ומהותה

יונתן גרינבוים • 
למנחה אופי מוזר, ואולי אין לה אופי כלל. עיון בהלכות החוזרות ונשנות, עם התאמותיה של המנחה לשלל אפשרויות, מוביל לתובנות מעניינות. שיח לשבת צו ולפורים.

הכהן והצדיק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ג
ההגבלות בפרשתנו ביחס לכהנים מלמדות על תפיסת הקדושה הכוהנית. לכבוד ל"ג בעומר נשאל, האם זו היא גם מהותה של קדושת הצדיק? שיח לשבת אמור ולערב ל"ג בעומר.

עקבות בחול?

צבי ויינגרטן • תשע"ב
יחסי האדם ואלוהים - האמנם אלוהים הוא שסוחב את האדם בזמנים הקשים או שמא הסיפור הוא קצת אחר... שיח לשבת בחוקותי.

התנא האלוהי

צבי ויינגרטן • תשע"ב
לרגל ל"ג בעומר, קטע מדרשי שרשב"י מככב בו - על שאלות אמוניות, גורל והשגחה. שיח לשבת בהר.

משלי כהנים

צבי ויינגרטן • תשע"ב
חז"ל השתמשו בדימוי של כהן במשלים שנועדו להמחיש רעיונות שונים. אנחנו בחרנו שלושה. שיח לשבת אמור.

הזמן גורם?

צבי ויינגרטן • תשע"ב
משה חושש שאהרון אחיו נדחה ממקומו ומכבודו והקב"ה מלמדו שלא היא - הבעיה אינה באחיו אלא בתפיסות השגויות של בני האדם. שיח לשבת אחרי מות-קדושים.

יתוש, אדם, מצורע

צבי ויינגרטן • תשע"ב
הפרשה מציגה את הלידה כהקדמה לדיני נגעים, כך לפחות מתקבל הרושם. חז"ל, כך מתברר, הכירו באופציה נוספת אך לאופציה זו עדיפות. שיח לשבת תזריע מצורע.

אש תמיד

קובי אשבל • תשע"ב
הזוהר מזהה בתחילת הפרשה את כל מה שמאיים ומפחיד באמונה ובחיים - אבל ניתן למצוא גם בזה את האור החיובי. שיח לשבת צו.

משיח בדורותינו

צבי ויינגרטן • תשע"ב
שתי דרשת של ר' יצחק, האמורא הארצישראלי, מביאות את פסוקי ספר ויקרא קצת יותר לפתחנו. שיח לשבת ויקרא.

והתהלכתי בתוככם

ישראל אורי מייטליס • תשע"א
אי שם בהודו, נוצר ניסיון לבצע הרמוניזציה של כל הדתות כולן - ניסיון שייכשל בשל תסביכיו של היהודי. שיח לשבת בחוקותי.

אינדיבידואליות

צבי ויינגרטן • תשע"א
הפרשה עוסקת במצוות הצדקה ובקשר שבין העשיר לאחיו המתרושש. אך בעולם אינדיבידואלי, השפה משתנה - האם ישנה דתיות מתואמת? שיח לשבת בהר.

יחד שבטי ישראל

נטע שפירא • תשע"א
לרגל קריאת פרשת המועדות, בחינה של חסרון המקדש - ומה בעצם חסר לנו מאז שתפילות כנגד קרבנות תוקנו? שיח לשבת פרשת אמור.