מאמרים ושיעורים בספר שמות

מנין בני ישראל

הרב נעם סמט • תשע"ג
למה התורה מתנגדת לספירה של בני ישראל? עיון בפרשת חטא המנין של דוד המלך, המקושרת עם המניין בפרשתנו, מעלה הבנה מחודשת ביחס לסוגייה. שיח לשבת כי תשא.

הסאבטקסט של המציאות

יהודה גזבר • תשע"ג
כמה מחשבות על ההנחה הנפוצה שהשכרות בפורים מגלה לנו 'מי אנחנו באמת', האמנם? שיח לשבת תצווה - פורים.

מלאכה לחיוב ולשלילה

צבי ויינגרטן • תשע"ב
עיון בהבטחה שעם ישראל ישיל מעליו את עבודת כפיו לכשיעשה רצונו של מקום - האם זוהי המטרה? שיח לשבת ויקהל פקודי (פרה).

בין עם ישראל לפרודו באגינס

יהודה גזבר • תשע"ב
כשחושבים על זה לרגע - לסאורון של טולקין קווי אופי מקבילים לעמלק שאנו זוכרים בכל שנה ושנה - ואיפה נשזר גולום לתוך הסיפור? שיח לשבת זכור (תצוה).

לקחת לו את התרומה

צבי ויינגרטן • תשע"ב
עיון בדרשה מני רבות על הנוסח הפותח את הפרשה - על הקשר שלנו עם התורה, עם הקב"ה, בניסיון להבין מה הוא מבקש מאיתנו בדיוק. שיח לשבת תרומה.

מערכת חילונית או דתית

אליהו רוזנפלד • תשע"ב
המיקום של פרשת משפטים בין שתי בריתות הוא רק תוספת למוזרות הכללית של פרשה שלמה שעוסקת בדיני נזיקין בתוך המסגרת החוקית-דתית של התורה. שיח לשבת משפטים.

מה שמועה שמע ובא?

צבי ויינגרטן • תשע"ב
מה שנראה כדיון סתמי של כמה מגדולי התנאים יכול, בהתנתקות מהסיטואציה הספציפית להוביל אותנו על השביל בדרך למסקנות מרחיקות לכת. שיח לשבת יתרו

עמלק הגיד לי

צבי ויינגרטן • תשע"ב
פרעה חוזר בו מהחלטתו להוציא את ישראל וכתוצאה עמו מושלך לתהומות הים. חכמי המכילתא מנסים לברר מי אמר לפרעה - אבל את מי זה מעניין? שיח לשבת בשלח.

יוצאים מכאן

יהודה גזבר • תשע"ב
פעולת היציאה - לאן היא מובילה? ומדוע רובן של המצוות תלויות בפעולה זו, ולא במשהו נעים ומשמח יותר כמו הכניסה לארץ או הגאולה העתידית? שיח לשבת בא.

ושמי ה' לא נודעתי להם

הושע בנוביץ • תשע"ב
דיון בדברי הפתיחה של הקב"ה למשה. מה ההבדל בין ההתגלות לאבות וההתגלות בפני משה - האם זהו הבדל בסיטואציה או שיש כאן אמירה שיפוטית? שיח לשבת וארא.

תכבד העבודה על האנשים

יעקב יוסף אשבל • תשע"ב
פרעה מצביע על יחסי העבודה והתקווה כשהוא מדגיש את חשיבותה של העבודה. כיצד אנחנו אנשי עבודה או אנשי בטלה מתייחסים לאמת שבדבריו? שיח לשבת שמות.

האור מירושלים שנגנז בפריז ובלונדון

אורי מייטליס • תשע"א
גם לאומנות מקום בעבודת ה'. התייחסות לדברי אדמו"רי חב"ד והרב קוק על פי מעשים שהיו. שיח לשבת ויקהל.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435