מאמרים ושיעורים בספר שמות

החיים כצמצום

צבי ויינגרטן • תשע"א
חלק מהפרשנים ראו בסופו של ספר שמות נפילה אם לא אכזבה קשה מזו. האמנם נכשלנו במימוש הפוטנציאל של מעמד הר סיני? שיח לשבת פקודי (שקלים).

האור מירושלים שנגנז בפריז ובלונדון

אורי מייטליס • תשע"א
גם לאומנות מקום בעבודת ה'. התייחסות לדברי אדמו"רי חב"ד והרב קוק על פי מעשים שהיו. שיח לשבת ויקהל.

הדיבור האנושי והמוחלט האלוקי

איתמר נדב • תשע"א
יחסי הדיבור האנושי והאלוקי מתגלים על כל יחסם וריחוקם סביב חטא העגל. איזה דיבור יוצא כאשר ידו על העליונה. שיח לשבת כי תשא.

ציווי מתוך וודאות

צבי ויינגרטן • תשע"א
פרשת תצוה פוגשת אותנו בסמוך ליום פטירת משה רבנו ע"ה. שיח זה נוגע להבדלים בין נבואת משה ונבואת נביאים אחרים ובקשר לקריאת השבת. שיח לשבת תצוה.

'וויהם כסף' - על תלות, כיפוף ועצמאות

יונתן גרינבוים • תשע"א
עיון בדרשת זוהר קצרה מלמדת רבות על מקומו של הצדיק בעולם - מתוך משחק מילים, צורה ומספר. שיח לשבת תרומה.

שמחת הפרטים הקטנים

אורי שוק • תשע"א
לאחר ההתגלות במעמד הר סיני אנו פונים להלכה הפרטנית ופעמים מייגעת של הלכות פרשת משפטים - ותורה איה היא? שיח לשבת משפטים.

כל מחמדך

טובאל אונסדרופר • תשע"א
עיון בדיברה העשירית - האם יש כאן ציווי על הלב, ואם כן, כיצד ניתן לאסור על האדם אאת שמהרהר ליבו? שיח לשבת יתרו.

הפה שאמר

צבי ויינגרטן • תשע"א
עיון ביחסי הקב"ה ופרעה, והשכר שקיבלו פרעה ומצרים על השפלתם וכניעתם לפני ה'. שכר?! כן, שכר! שיח לשבת בשלח.

לב חלש

צבי ויינגרטן • תשע"א
ר' אלעזר בן ערך מגיע מחופשתו הארוכה לבית המדרש ומתברר שתלמודו נשכח - הלימוד שלו דייקא. שיח לשבת בא.

פרעה והשירותים

צבי ויינגרטן • תשע"א
מדרש הגננת על פרעה והשירותים מקבל הסתכלות רצינית עד תהום רבה - ומראה שרש"י לא מספר לנו בדיחות. שיח לשבת וארא.

השבת ורק אז... המשכן

צבי ויינגרטן • תש"ע
האיסור על עשיית מלאכה קודם לציווי לבנות משכן והוא גם מעמיד אותו ומבסס אותו. שיח לשבת ויקהל פקודי.

אין גבול לקנאה

צבי ויינגרטן • תש"ע
על הקנאה, החשדנות והספקנות שמלוות אותנו בהתמודדות עם כל אדם ומוציאות מאיתנו מדי פעם ביקורת כששבח היא אמור להופיע. שיח לשבת כי תשא.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435