נושא מתחלף

באהבתה תשגה תמיד

הרב יאיר דרייפוס • 
על הצימאון והכמיהה לתורה שגבוהה מהיכולת ההכרתית-שכלית, ותובנה חדשה של ברית עם התורה.

ארבעה הם קטני ארץ והמה חכמים מחוכמים

חיים בלאו • תש"ע
המדרש מספר על שלמה המנסה להבין בחכמתו את משמעותם של ארבעת המינים, ונשאר בתמיהה. מה מקורה של תמיהה זו וכיצד היא מתקשרת לשמחת החג?

רחמים וחיים לוגמים יחד במבט לאה תה רגיל גדוש סוכר

אריאל סרי-לוי • תשס"ח
על שתי גרסאות בנוסח הסליחות הספרדי. מה אנחנו מבקשים באשמורת הבוקר של חודש אלול, ובאילו פנים אנו באים לסליחות?

לאמיתו של סיפור

צבי ויינגרטן • תשס"ו
סיפור על המשורר רוברט פרוסט מאיר פנים במעמד הר סיני.

הא לחמא

רולי בלפר • תשס"ט
מה מביא אותנו לחגוג את חרותנו באכילת מצה ובהמנעות מאכילת חמץ? על השעבוד לטכנולוגיה בימים ההם ובזמן הזה.

הקול המושתק של רשב"י

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט
במערתו חידש ר' שמעון בר יוחאי תורה חדשה, שאיימה על יהדות המצוות המעשיות שהנהיגו חכמים. במשך הדורות הוצא ר' שמעון מן המערה, בכל פעם בהתאם לצרכי הדור.

דיבור ואמונה - חלק שלישי

הרב שג"ר • תשס"ט
סדרת שיעורים על הדיבור ועל יחסי היש והאין בתורת האדמו"ר הזקן מחב"ד. המאמרים התפרסמו בספר 'שבעה רקיעים: שיח חבד"י' בהוצאת הישיבה.

דיבור ואמונה - חלק שני

הרב שג"ר • תשס"ט
סדרת שיעורים על הדיבור ועל יחסי היש והאין בתורת האדמו"ר הזקן מחב"ד. המאמרים התפרסמו בספר 'שבעה רקיעים: שיח חבד"י' בהוצאת הישיבה.

דיבור ואמונה - חלק ראשון

הרב שג"ר • תשס"ט
סדרת שיעורים על הדיבור ועל יחסי היש והאין בתורת האדמו"ר הזקן מחב"ד. המאמרים התפרסמו בספר 'שבעה רקיעים: שיח חבד"י' בהוצאת הישיבה.

יתרון השמחה - על מגילת קהלת

עמרם מרגלית • תשס"ט
כיצד ניתן לשמוח בדבר שחג וחוזר עלינו מדי שנה בשנה, שוב ושוב? האין אנו נידונים להיתקל שוב ושוב בשעמום של מעגל השנה המוכר, וחוזר חלילה עד יום מותנו?

ירושלים של מטה

הרב אבישי שרייבר • תשס"ח
על הסתירה בין הגעגועים לירושלים כחלום והמרחק מהעיר הממשית; בין חידושי הרי"מ ליהודה עמיחי.

יום עצמאות שחל להיות בשבת

שילה אנקור • תשס"ח
יום העצמאות השישים חל בתאריכו המקורי - בשבת. שיח לשבת פרשת אמור, ע"פ דרכו של ה'שפת אמת' על הקשר בין השבת לבין המועד החל בה.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435