זמן שמחתנו

ארבעה הם קטני ארץ והמה חכמים מחוכמים

חיים בלאו • תש"ע
המדרש מספר על שלמה המנסה להבין בחכמתו את משמעותם של ארבעת המינים, ונשאר בתמיהה. מה מקורה של תמיהה זו וכיצד היא מתקשרת לשמחת החג?

יתרון השמחה - על מגילת קהלת

עמרם מרגלית • תשס"ט
כיצד ניתן לשמוח בדבר שחג וחוזר עלינו מדי שנה בשנה, שוב ושוב? האין אנו נידונים להיתקל שוב ושוב בשעמום של מעגל השנה המוכר, וחוזר חלילה עד יום מותנו?

לקראת התוהו ובוהו של החורף

הרב נעם סמט • תשס"ז
כמה מילים על אופיה המיוחד של התקופה החשוכה והמופלאה הזו של החורף, ומתוך כך גם מבט נוסף על משמעותו של חג הסוכות.

הבייתוסים מול חז"ל: מי ניצח?

הרב אבישי שרייבר • תשס"ח
מתוך עיון במקורות השונים של מצוות חיבוט הערבה, נחשף מאבק בין חז"ל לבייתוסים על מקורה של המצווה, אופן קיומה ואופיה, ועל מסורת התורה שבכתב ושבעל-פה.

תלת ממד של יחסים - חלק א'

הרב אלחנן ניר • תשס"ח
אפשר לראות את הימים הרוחשים של חגי תשרי כקונפליקט בין התכווצות ושחרור; תנועה כלפי פְּנים, מול הרפיה ויציאה אל החוץ. חלק א': מראש השנה ליום הכיפורים.

תלת ממד של יחסים - חלק ב'

הרב אלחנן ניר • תשס"ח
אפשר לראות את הימים הרוחשים של חגי תשרי כקונפליקט בין התכווצות ושחרור; תנועה כלפי פְּנים, מול הרפיה ויציאה אל החוץ. חלק ב': חג הסוכות.