ימי התשובה

רחמים וחיים לוגמים יחד במבט לאה תה רגיל גדוש סוכר

אריאל סרי-לוי • תשס"ח
על שתי גרסאות בנוסח הסליחות הספרדי. מה אנחנו מבקשים באשמורת הבוקר של חודש אלול, ובאילו פנים אנו באים לסליחות?

הזהיר במצוות ציצית - תשובה אל המסורת

הרב שג"ר • תשס"ד
השוואה בין תשובתו של ה'אנטי-גיבור', כפי שהיא מוצגת בסיפור 'הזהיר במצוות ציצית' בספרי, לבין תשובתו של ר' אלעזר בן דורדיא. שכתוב של שיעור שהועבר בישיבה.

תלת ממד של יחסים - חלק א'

הרב אלחנן ניר • תשס"ח
אפשר לראות את הימים הרוחשים של חגי תשרי כקונפליקט בין התכווצות ושחרור; תנועה כלפי פְּנים, מול הרפיה ויציאה אל החוץ. חלק א': מראש השנה ליום הכיפורים.

תלת ממד של יחסים - חלק ב'

הרב אלחנן ניר • תשס"ח
אפשר לראות את הימים הרוחשים של חגי תשרי כקונפליקט בין התכווצות ושחרור; תנועה כלפי פְּנים, מול הרפיה ויציאה אל החוץ. חלק ב': חג הסוכות.

יום הכיפורים בתורה

הרב שג"ר • תשס"ו
מהותו של יום הכיפורים המקראי ע"פ פרשיות התורה. הפולחן המקדשי מצד אחד, ועינוי הנפש הפרטי מצד שני יוצרים את שבת השבתון כחזרה למצב שלפני הבריאה.

צמרת גשומת עפעפיים

הרב אורי ליפשיץ • תשס"ז
ערב יום הכיפורים הוא זמן ההחמצה בסיפור על רב רחומי. ריחוקו מביתו נפגש כאן עם הליכתו של הגיבור האלתרמני, למפגש המברר את מושגי התנועה וההיקבעות, העול...

לפני ה' תטהרו

איתן אברמוביץ • תשרי תשס"ו
עיון בתיאור עבודת יום הכיפורים בפרשת אחרי מות, תוך התמקדות במימדים השונים הנוכחים בה. נבחן את משמעות נקודת המרכז והשפעתה על תפיסת החטא והכפרה, וניג...

שברים

איתן אברמוביץ • 
מהו קול השופר? אנחה סתומה שנועדה להרעיד את הלבבות, או קול שמעבר למילים, הבא לבטא דרך תקשורת א-מילולית גבוהה מן הדיבור והתפילה? עיון במשל של הבעש"ט.

תשובתה של הנשמה

הרב שג"ר • 
סיכום של שיעור על תורה של אדמו"ר הזקן, סוכם בידי אלחנן פיניאן. על תשובה שמעבר לקיומיות, בקשה להגיע לנשמה חדשה, להארה שאף פעם לא הייתה.

ר' נחמן - תשובה על התשובה

הרב שג"ר • 
עיון בתורה ו' מליקוטי מוהר"ן: על תשובה תתאה ותשובה עילאה, כנות החוויה הדתית, הסתלקות משפיטה, תחייה והתחדשות. מתוך הספר 'שובי נפשי'.

שיחה לערב יום כיפור

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד
על הסליחה והפיוס של יום הכיפורים.

ר' צדוק לימים הנוראים 4

איתן אברמוביץ • תשע"ד
עיון בשתי דרשות, על התשובה המשיחית ועל הוידוי כהתרסה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435