ימי התשובה

רחמים וחיים לוגמים יחד במבט לאה תה רגיל גדוש סוכר

אריאל סרי-לוי • תשס"ח
על שתי גרסאות בנוסח הסליחות הספרדי. מה אנחנו מבקשים באשמורת הבוקר של חודש אלול, ובאילו פנים אנו באים לסליחות?

צמרת גשומת עפעפיים

הרב אורי ליפשיץ • תשס"ז
ערב יום הכיפורים הוא זמן ההחמצה בסיפור על רב רחומי. ריחוקו מביתו נפגש כאן עם הליכתו של הגיבור האלתרמני, למפגש המברר את מושגי התנועה וההיקבעות, העול...

הזהיר במצוות ציצית - תשובה אל המסורת

הרב שג"ר • תשס"ד
השוואה בין תשובתו של ה'אנטי-גיבור', כפי שהיא מוצגת בסיפור 'הזהיר במצוות ציצית' בספרי, לבין תשובתו של ר' אלעזר בן דורדיא. שכתוב של שיעור שהועבר בישיבה.

תלת ממד של יחסים - חלק א'

הרב אלחנן ניר • תשס"ח
אפשר לראות את הימים הרוחשים של חגי תשרי כקונפליקט בין התכווצות ושחרור; תנועה כלפי פְּנים, מול הרפיה ויציאה אל החוץ. חלק א': מראש השנה ליום הכיפורים.

תלת ממד של יחסים - חלק ב'

הרב אלחנן ניר • תשס"ח
אפשר לראות את הימים הרוחשים של חגי תשרי כקונפליקט בין התכווצות ושחרור; תנועה כלפי פְּנים, מול הרפיה ויציאה אל החוץ. חלק ב': חג הסוכות.

יום הכיפורים בתורה

הרב שג"ר • תשס"ו
מהותו של יום הכיפורים המקראי ע"פ פרשיות התורה. הפולחן המקדשי מצד אחד, ועינוי הנפש הפרטי מצד שני יוצרים את שבת השבתון כחזרה למצב שלפני הבריאה.

לפני ה' תטהרו

איתן אברמוביץ • תשרי תשס"ו
עיון בתיאור עבודת יום הכיפורים בפרשת אחרי מות, תוך התמקדות במימדים השונים הנוכחים בה. נבחן את משמעות נקודת המרכז והשפעתה על תפיסת החטא והכפרה, וניג...

שברים

איתן אברמוביץ • 
מהו קול השופר? אנחה סתומה שנועדה להרעיד את הלבבות, או קול שמעבר למילים, הבא לבטא דרך תקשורת א-מילולית גבוהה מן הדיבור והתפילה? עיון במשל של הבעש"ט.

תשובתה של הנשמה

הרב שג"ר • 
סיכום של שיעור על תורה של אדמו"ר הזקן, סוכם בידי אלחנן פיניאן. על תשובה שמעבר לקיומיות, בקשה להגיע לנשמה חדשה, להארה שאף פעם לא הייתה.

ר' נחמן - תשובה על התשובה

הרב שג"ר • 
עיון בתורה ו' מליקוטי מוהר"ן: על תשובה תתאה ותשובה עילאה, כנות החוויה הדתית, הסתלקות משפיטה, תחייה והתחדשות. מתוך הספר 'שובי נפשי'.

שיחה לערב יום כיפור

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד
על הסליחה והפיוס של יום הכיפורים.

ר' צדוק לימים הנוראים 4

איתן אברמוביץ • תשע"ד
עיון בשתי דרשות, על התשובה המשיחית ועל הוידוי כהתרסה.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435