מועדי אייר – מבחר

הקול המושתק של רשב"י

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט
במערתו חידש ר' שמעון בר יוחאי תורה חדשה, שאיימה על יהדות המצוות המעשיות שהנהיגו חכמים. במשך הדורות הוצא ר' שמעון מן המערה, בכל פעם בהתאם לצרכי הדור.

ירושלים של מטה

הרב אבישי שרייבר • תשס"ח
על הסתירה בין הגעגועים לירושלים כחלום והמרחק מהעיר הממשית; בין חידושי הרי"מ ליהודה עמיחי.

יום עצמאות שחל להיות בשבת

שילה אנקור • תשס"ח
יום העצמאות השישים חל בתאריכו המקורי - בשבת. שיח לשבת פרשת אמור, ע"פ דרכו של ה'שפת אמת' על הקשר בין השבת לבין המועד החל בה.

עזה וירושלים - קצוות וייחודים

הרב שג"ר • תשס"ה
שיחת הרב שג"ר ליום ירושלים תשס"ה, 3 חודשים לפני ההתנתקות.

מותר לקבל

הרב אלחנן ניר • תשס"ז
על ל"ג בעומר ואופייה הפלאי של תורת הנסתר.

ארץ ישראל כאהבה

הרב שג"ר • תשס"ז
המאמר מציע את האהבה לארץ-ישראל כבסיס לקשר איתה. אהבה לא בשל עדיפותה על אחרות, אלא פשוט משום שזו הארץ שבה באים ישראל בברית עם דודם.

שיחה ליום העצמאות תשע"ב

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב
שיחה בזמן המעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות.

שיחה ליום הזיכרון

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א
קריאה מחודשת במאמר 'על במותינו חלל' של הראי"ה.

ציון וירושלים

הרב שג"ר • 
דרשת הרב שג"ר ליום ירושלים, תשמ"ב

ל"ג בעומר בתורת חב"ד

הרב שג"ר • תשס"ו
לימוד מאמר של האדמו"ר האחרון מלובביץ' לל"ג בעומר

העולם שאנו הולכים ממנו דומה לחתונה

הרב שג"ר • תשס"ד
דברים בהתוועדות ל"ג בעומר, על הסתלקות הצדיק ועל החיים לאור המוות.

ירושלים - עיר האלוקים

הרב שג"ר • תשס"ו
על משמעותו של מושג 'עיר האלוקים' בימי קדם ובימינו ועל הניגוד בין עיר למדבר - שיחה ליום ירושלים.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435