ניוזלטר

אשריי, יתומה אני - שיח לשבת פרשת צו

אחיה סנדובסקי • י"ג אדר ב' תשע"ט
אסתר המלכה, היתומה שלא נקראה לבוא אל המלך, מפרה את הכללים ומתמסרת לאפשרות האבדון. אך רק כך יוסרו באמת המסכות, המחיצות, ותפתח האפשרות לגאולה

התעוררות מלמטה - שיח לשבת תזריע

אבישר הר-שפי • כ"ח אדר ב' תשע"ט
ההתעוררות של האדם לתשובה 'מלמטה' מהווה תנאי לפתיחת שפע רוחני 'מלמעלה', ובהנהגה במידת הרחמים. אך במקרה בו ההתעוררות מתחילה מלמעלה ללא הכנה קודמת מלמ...

והשביעית תשמטנה - שיח לשבת בהר

הרב יוסי גמליאל • י"א אייר תשע"ט
מהן תמונות השמיטה העולות מפרשות בהר ומשפטים, ומהו היחס ביניהן? הרב יוסי גמליאל על המרחק שבין שפע ועזובה, והקדושה שבהם

בשבח המצעדים - שיח לפרשת במדבר

אלישיב שרלו • כ"ה אייר תשע"ט
ברוח מועדי אייר מגיע ספר במדבר ומתאר את המצעד הצבאי של ישראל. בפער בין הפרטים המשעממים לבין התמונה הכוללת המרשימה של המצעד, טמונה הזמנה לצאת לרגע מ...

המילים האנושיות - שיח לשבת בהעלותך

הרב אבישי שרייבר • י"א סיון תשע"ט
האם הקב"ה זקוק לאור שאנחנו מדליקים במנורה? מה משמעות המעשה האנושי המוגבל מול הנוכחות האלוקית? שיח לשבת בעקבות מדרש במדבר רבה

ארץ זבת חלב ודבש - שיח לשבת פרשת קרח

הרב נעם סמט • כ"ו סיון תשע"ט
הויכוח של משה עם דתן ואבירם אודות טיבה של ארץ ישראל עשוי ללמד אותנו על התביעה הרוחנית הנדרשת מאיתנו עם בואנו אל הארץ

תורת משה ופרשת בלעם - שיח לשבת פרשת בלק

איתן אברמוביץ • ח' תמוז תשע"ט
מדוע נכללה פרשה זרה בתוך ספר התורה? בעזרת ר' צדוק הכהן מלובלין ננסה לענות על השאלה מדוע פרשת בלק כתובה בתורה על אף זרותה, ומי בכל זאת כתב אותה?

דמיון ומציאות: שיח לשבת פרשת מטות

אלישיב שרלו • כ"ב תמוז תשע"ט
כמה פעמים בחיים אמרנו דברים שהיינו שמחים מאד שלא היו נאמרים? כמה פעמים ייחלנו שכל מי ששמע אותנו פשוט ישכח מה אמרנו? עולם הנדרים המופלא פותח לנו אפש...
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435