הרב אבישי שרייבר

ירושלים של מטה

הרב אבישי שרייבר • תשס"ח
על הסתירה בין הגעגועים לירושלים כחלום והמרחק מהעיר הממשית; בין חידושי הרי"מ ליהודה עמיחי.

פורים קטן

הרב אבישי שרייבר • תשס"ח
הציון של שמחת התמיד הוא בפורים קטן, כי זה הזמן המתאים ביותר למצוא את הדרך להעביר את שמחת הפורים לשאר ימות השנה.שיח לשבת כי-תשא, לכבוד פורים קטן.

הבייתוסים מול חז"ל: מי ניצח?

הרב אבישי שרייבר • תשס"ח
מתוך עיון במקורות השונים של מצוות חיבוט הערבה, נחשף מאבק בין חז"ל לבייתוסים על מקורה של המצווה, אופן קיומה ואופיה, ועל מסורת התורה שבכתב ושבעל-פה.

לספור ולשמור

הרב אבישי שרייבר • תשס"ז
מה משמעותה של ספירת העומר, המוזכרת בפרשה? עיון במדרש רבה, מי השילוח וליקוטי הלכות של ר' נתן. שיח לשבת פרשת אמור

מנוחת השבת

הרב אבישי שרייבר • 

עשיו - 'רשע' או כשלון חינוכי

הרב אבישי שרייבר • תשס"ז
עיון בדרך חינוכם של יעקב ועשיו, בעקבות המדרש והרש"ר הירש. שיח לשבת פרשת תולדות.

עיון במסכת סנהדרין - פשרה א

הרב אבישי שרייבר • תשע"ד
מסכת סנהדרין - פרק ראשון - פשרה א'

עיון במסכת סנהדרין - פשרה ב

הרב אבישי שרייבר • תשע"ד
מסכת סנהדרין - פרק ראשון - פשרה ב'

עיון במסכת סנהדרין - דיני ממונות בשלושה

הרב אבישי שרייבר • תשע"ד
עיון בכתיבות של הרב שג"ר על סוגיית דיני ממונות בשלושה

תפילה קהילתית

הרב אבישי שריבר • תשע"א
מתוך יום עיון 'לבקש תפילה' יז אדר ב.

מעשה מבן מלך ובן שפחה

הרב אבישי שרייבר • תשע"ה

אורות וכלים בין פורים לפסח

הרב אבישי שרייבר • תשע"ה
קריאה בתורה ע"ד תנינא לרבי נחמן מברסלב.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435