הרב אורי ליפשיץ

"לא כשאתה סבור.."

הרב אורי ליפשיץ • 
חז"ל ניסו להבין את פשר משכנו של ה' בארץ. סביב מדרשים שונים נעמוד על המשמעויות השונות שניתנו לנוכחות האלקית במפגשה עם האדם.שיח לשבת פרשת תרומה.

ירושלמרים

הרב אורי ליפשיץ • תשס"ח
עיון בכמה מקורות חזליי"ם יכול להטעין את החוויה הירושלמית שלנו בתובנות על זיווג ויחסי אנוש, על יחסי מצוות וחיים טבעיים ועל מחילה ומשפחתיות.

"ולא יכול משה לבוא... כי שכן עליו הענן"

הרב אורי ליפשיץ • 
קריאת דברי חז"ל על ביאת משה לאהל מועד על רקע מערכות היחסים שבין אדם לחבירו, בין איש לאשתו, בין הורים וילדים, יכול ללמדנו לא מעט. שיח לשבת פקודי.

שפת אמת ושפת שקר

הרב אורי ליפשיץ • תשס"ח
על פי השפת-אמת, הצדיק לא מציב עולם אלטרנטיבי לעולם השקרי הזה, אלא משתמש בו ומתלבש בשפה ובשקר הללו כאחד האדם. שיח לשבת תולדות.

צמרת גשומת עפעפיים

הרב אורי ליפשיץ • תשס"ז
ערב יום הכיפורים הוא זמן ההחמצה בסיפור על רב רחומי. ריחוקו מביתו נפגש כאן עם הליכתו של הגיבור האלתרמני, למפגש המברר את מושגי התנועה וההיקבעות, העול...

פסח, מן וספירת העומר

הרב אורי ליפשיץ • תשס"ז
הדמיון בין פרשת פסח מצרים לפרשת המן מוביל להקבלתה של ספירת העומר - התקופה שבין יציאת מצרים למתן תורה - לשלב הינקות בחייו של העם הנולד, תקופת ההליכה...

"לא כשאתה סבור"

הרב אורי ליפשיץ • תשס"ז
חז"ל ניסו להבין את פשר משכנו של ה' בארץ. סביב מדרשים שונים נעמוד על המשמעויות השונות שניתנו לנוכחות האלקית במפגשה עם האדם.שיח לשבת פרשת תרומה.

סיבה להסיבה

הרב אורי ליפשיץ • תשס"ז
ההסיבה היתה ביסודה נורמה מקובלת בסעודות, וכיום היא מן הדברים המעוררים את הילדים לקושיה. נעמוד על משמעותה של המצווה בימינו, לאור דברי ראשונים ואחרונים.

פסיקת הלכה נוכח מציאות משתנה

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ד
שיעור מתוך יום העיון השנתי: שמים חדשים - דתיות וקדושה בעולם משתנה

חטאים משנים קדמוניות

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ג
שיעור 3- חטא הלבנה.

חטאים משנים קדמוניות

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ג
מספר שיעורים לימי אלול העוסקים בחטאים "מיתיים" בראי המדרשים. שיעור 2- חטא הארץ ומשמעותו.

עיון במסכת קידושין - עילות גירושין

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ג
שיעור על סוגיית הסיום של מסכת גיטין - עילות הגירושין.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435