ניוזלטר

הסאבטקסט של המציאות

יהודה גזבר • תשע"ג
כמה מחשבות על ההנחה הנפוצה שהשכרות בפורים מגלה לנו 'מי אנחנו באמת', האמנם? שיח לשבת תצווה - פורים.

תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך מרוב כל

צבי ויינגרטן • תשע"א
עיון בסיבות לחטא דור המבול, בסיבות לעונשם, ולסיבת קריאתה של פרשה זו עם תחילת חודש מרחשוון. שיח לשבת נח.

קנאי י"ז בתמוז

צבי ויינגרטן • תש"ע
מה בין פנחס לי"ז בתמוז? שנה בשנה הם מוצאים את עצמם צמודים אחד לשני הנה סיבה אפשרית.שיח לשבת פנחס.

שמע וידום

צבי ויינגרטן • תש"ע
אהרון הכהן נפרד מאיתנו לבית עולמיו, ולדרשן לא ברורה הסיבה. שיח לשבת חוקת

השלמה

אחיה ארביב • תש"ע
על רקע מתחים בין יעקב ליוסף נכנס הבן לשיחה אחרונה לפני מות אביו, מלווה בשני הנכדים. פרשנות לברכת הבנים, והשיח שפותח את פרשת ויחי. שיח לשבת ויחי.

על בריאת הזמן ואיונו

אורי מייטליס • תש"ע
בבראשית התחלנו את הכל, את המציאות ואת כל מה שבתוכה. התענוג הוא הקפיצה מהמציאות, הדריכה החוצה, אפילו אם רק לרגע... שיח לשבת בראשית

על הקריאה

איתן אברמוביץ • תשס"ט
המילים "ויקרא אל משה" מלמדות על אופיו של הספר ואופיה של הפרשה ויותר מכך, הן מלמדות על אופיה של הקריאה ואופיו של הקשר. שיח לשבת ויקרא.

הלכות כניעה

עמיחי רוזנפלד • תשס"ח
עיון בפרשת יפת תואר דרך מדרשי אגדה ובעל 'מי השילוח', נוגע בסוגיות שבין ישראל לעמים, בין האדם ליצרו ובין ישראל לקב"ה. שיח לשבת פרשת כי-תצא.

לנבא ולחלום

רב נעם סמט • 
הנבואה תלויה בתחושת חוסר נחת, ברגישות יתרה של הנביא לכאוס הבסיסי של המציאות. האם הנבואה היא פסימיזם? שיח לשבת פרשת שופטים.

מחנות ומסעות

איתן אברמוביץ' • תשס"ח
חלוקת המחנות תקפה רק בזמן החנייה, אך ברגע היציאה לדרך, כאשר מסירים את הקלעים, נפרצות המחיצות והכל מתערבים זה בזה. שיח לשבת פרשת במדבר.

"ולא יכול משה לבוא... כי שכן עליו הענן"

הרב אורי ליפשיץ • 
קריאת דברי חז"ל על ביאת משה לאהל מועד על רקע מערכות היחסים שבין אדם לחבירו, בין איש לאשתו, בין הורים וילדים, יכול ללמדנו לא מעט. שיח לשבת פקודי.

קטעי מחשבות לפרשת ויגש

הרב יאיר דרייפוס • 
שיח לשבת ויגש.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435