ניוזלטר

אור, חושך, עמימות

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
הלילה והחושך במסורת היהודית הינם חלק אורגני מן המעגליות של הזמן. שיח לשבת פרשת ויצא.

פתוח סגור פתוח

איתן אברמוביץ • תשס"ח
מה קורה ליעקב ברגע היציאה מארץ ישראל, שצובע את כל התהפוכות שבהמשך בגוון שחור-צפוף-אחיד?שיח לשבת ויצא.

צחוק

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
דמותו של יצחק בהקשר של מושג הצחוק נידונה בהרחבה בכתבי חסידות. שיח לפרשת תולדות.

גניבת הברכות

הרב שג"ר • תשס"ח
לעיתים העוול האמיתי איננו בפריעת החוק, אלא בחקיקת החוק עצמו. הרמאות של יעקב היא היא האמת, אך אסור לה להפוך להיות חוק כללי. שיח לשבת תולדות.

מפיזור לסיפור

איתן אברמוביץ • תשס"ח
לשון הקודש כשפתו של הסיפור, שפה המתארת את הבריאה מבחוץ בלי להיות מעורבת בה, לאור סיפור דור הפלגה.שיח לשבת פרשת נח.

שמיים חדשים

איתן אברמוביץ • תשס"ז
האם גילוי טעמי המצוות הוא מעשה נחוץ? או שאולי דווקא התלישות וחוסר הטעם של הגזירה הופכים אותה למעיין של ופירושים חדשים?

קדושה ומוסריות

הרב שג"ר • תשס"ו
השמיטה מכוננת שוויון, מקיף אף יותר משוויון סוציאלי. הקדושה של הארץ פירושה צדק ושוויון בבעלות עליה ובשימוש בה. שיח לשבת פרשת בהר-בחוקותי.

לספור ולשמור

הרב אבישי שרייבר • תשס"ז
מה משמעותה של ספירת העומר, המוזכרת בפרשה? עיון במדרש רבה, מי השילוח וליקוטי הלכות של ר' נתן. שיח לשבת פרשת אמור

על החירות הזאת...

אורי בן-דוד • תשס"ז
מגילת שיר השירים נקראת באביב, ומגילת קהלת בסתיו.על המשמעויות וההבדלים בין שיר המרדף והציפייה לבין מונולוג ההשלמה והפסימיות.

מנוחת השבת

הרב אבישי שרייבר • 

בין לוחות ראשונים לשניים

הרב אבישי שרייבר • י"ד אדר א תשע"ו
אחרי חטא העגל משה מחליט לשבור את הלוחות ומזמן לנו את הלוחות השניים, אך האם ניתן בכלל לשחזר את האפשרות שהוחמצה? האם ההזדמנות השניה תפתח פתחים חדשים?

אף אחד לא מדבר על כסף

אלחנן ניר • תשע"ו
פרשת שקלים זה אחלה הזדמנות לדבר על דבר שלא תמיד נעים לעולם הרוח לדבר עליו, אז בואו נדבר על כסף...
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435