ניוזלטר

להכחיש את השואה

יהודה (אודי) דבורקין • תשע"ו
הכחשת שואה יכולה להיעשות באופן אקטיבי אך יכולה היא להיעשות גם על ידי אופן העיסוק בה, בחיטוט בדפי הזיכרונות באופן המתעלם מגודל האירוע הנוראי שנחשף א...

מבט שני על פסח שני

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ו
פתאום מגיע לו פסח נוסף, נטול הכנות, נטול לחץ עד שכמעט ואפשר לשכוח מקיומו מרוב מאפייניו השונים מזה הראשון. ובכל זאת אחרי הכל שמו פסח. שיח לפסח שני.

החוקים שלי

הרב אבישי שרייבר • תשע"ו
אנו מכירים בימינו את מציאותו של החוק. זה היבש הכפוי והמרוחק. אך מהו הסיכוי החבוי באמירתה של התורה "אם בחוקותי תלכו"?

העולם כקיים באמת

אורי מייטליס • תשע"ב
על הקיים והנעלם, הארץ ורבונו של עולם.

החשש מהכניסה לארץ

הרב אלחנן ניר • תשע"ו
מסע בין רחל ולאה, ארץ ושמיים.

דברי זיכרון על הרב שג"ר

ד"ר זוהר מאור • תשע"ו

חורבן, המתקה, נחמה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ו
תודעת החורבן לובשת פנים שונות בחיים שלאחר הבית. מסע בעקבות תודעת החורבן בקרב חז"ל והרב שג"ר.

יורה חטאים בדרך

נעם סמט • תשע"ו
מה פשר כל המסעות המתוארים בפרשתנו? נצא למסע נוסף בעקבות מדרש תנחומא, המותח קו מאדם הראשון, דרך הרוצח בשגגה, ועד ימינו אנו.

לעת זקנה

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ז

הרהורים לעת שמיעת קול שופר

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ו

הרהורים על בריאה וחורבן

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ז

עולם החול

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ז
אברהם אבינו נע ונד, ממקום למקום, לאורכה ולרוחבה של הארץ. האם זו גזרה, ברית הגורל שנגזרה על היהודי או שמא אפשר לראות פה תנועה אחרת? מסע, נדידה, בין ...
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435